Nieuw huurbeleid

Lagere huren bij verhuizingen (nieuw beleid)

In januari 2016 is de wet “Passend Toewijzen” ingevoerd. Als gevolg hiervan komen woningzoekenden voor veel sociale huurwoningen niet meer in aanmerking, omdat de huurprijs te hoog is voor hun inkomen. 
Onder andere daarom heeft Patrimonium het besluit genomen om van de nodige sociale huurwoningen de nieuwe huurprijzen na een verhuizing te verlagen of te bevriezen. Nieuwe huurders gaan dus regelmatig een lagere huur betalen dan de vertrekkende huurder of huurders die in vergelijkbare woningen wonen.
De intentie van onze beleidswijziging tot huurverlagingen is om woningzoekenden meer kansen te bieden op de sociale woningmarkt. De spelregels zijn strenger geworden en moet onder andere ook de druk op de Huurtoeslag verminderen. 

Berekening van de huurprijs

De (kale) huurprijs van een woning wordt berekend op basis van de woningwaarderingspunten. Hoe meer punten, hoe hoger de huurprijs. Daarbij hoort een “maximaal redelijke huurprijs”. Wij hanteren voor onze sociale huurwoningen een huurprijs van maximaal 80% van deze maximaal redelijke huurprijs, dit noemen we de streefhuur
Er zijn uitzonderingen, want soms ligt dit percentage lager en wordt daarmee ook de huur lager. Dat komt dan omdat we soms ook van woningen de huurprijs aftoppen op de (maximale) grenzen van de Huurtoeslag (maximaal € 414,02 of € 592,55 of € 635,05). Hierdoor verhuren we meer woningen in de betaalbare categorieën. Soms ligt het percentage hoger dan de genoemde 80%, bijvoorbeeld bij vrije sectorwoningen (huren boven de € 710,68).

Klik hier voor een overzicht van de maximale huurprijsgrenzen voor 2017. 

In de huurverhogingsbrief 2017 wordt vermeld hoeveel punten de woning heeft.