Problemen met huur betalen

Als je om welke reden dan ook de huur niet kunt betalen, neem dan direct contact met ons op:
(0318) 55 79 11. We bekijken dan of een betalingsregeling mogelijk is. Hieraan zijn geen extra kosten verbonden. En we helpen je graag bij het vinden van een oplossing voor je betalingsprobleem. Zo zorgen we ervoor dat de huurachterstand niet verder oploopt.

Voor meer hulp en ondersteuning kun je terecht bij: 
schuldhulpmaatje 
• shmveengmailcom
• 06 18 55 58 08