Waarborgsom en administratiekosten

Waarborgsom (borg)

De waarborgsom is het bedrag dat huurders aan verhuurder betalen bij aanvang van de huurovereenkomst die als waarborg dient voor een goede nakoming van de huurovereenkomst.

Patrimonium vraagt bij alle nieuwe huurcontracten een waarborgsom van € 300,-. Dit bedrag wordt bij de eerste verhuurnota in rekening gebracht. Dit bedrag ontvang je terug bij de eindafrekening (na opzegging). Met dit bedrag worden openstaande bedragen verrekend. 

In bijzondere gevallen kan een hogere waarborgsom gevraagd worden, tot maximaal 3 maanden huur. Hierover wordt met de huurder vooraf duidelijk gesproken.

Administratiekosten

Dit zijn door de nieuwe huurder te betalen kosten voor werkzaamheden die de verhuurder maakt bij het opnieuw verhuren van leeg gekomen woningen. Denk daarbij aan kosten voor het opmaken van het huurcontract, het verstrekken van informatiemateriaal etc.

Patrimonium brengt € 30,- aan administratiekosten in rekening.


    Veel gestelde vragen over waarborgsom en administratiekosten

  • Mogen verhuurders administratiekosten vragen?

    Wettelijk mag een verhuurder administratiekosten in rekening brengen, maar die kosten mogen niet overdreven hoog zijn en moeten in relatie staan met de te maken kosten.

  • Mogen verhuurders een waarborgsom vragen?

    Bijna alle verhuurders vragen van de nieuwe huurder een waarborgsom (borg). Het vragen van een waarborgsom mag van de wet, behalve als het bedrag onredelijk hoog is.