Algemene huurvoorwaarden

Algemene huurvoorwaarden

Met het ondertekenen van de huurovereenkomst, teken je ook voor de algemene huurvoorwaarden van Patrimonium. We hebben ze in een compacte folder voor je op een rij gezet.

Nieuwe algemene huurvoorwaarden per 1 april 2015

Zoals je weet zijn Patrimonium woonstichting en SIB Woonservice per 1 januari 2015 gefuseerd. Daarvoor zijn allerlei procedures op elkaar afgestemd, rekening houdend met de huidige wetgeving. Eén van deze procedures betreft de algemene huurvoorwaarden die onderdeel uitmaken van de huurovereenkomst. Op basis hiervan en omdat er zich enkele wettelijke wijzigingen hebben voorgedaan, zijn per 1 april 2015 onze algemene huurvoorwaarden gewijzigd. 

Artikel 20 wijziging algemene huurvoorwaarden

De wijzigingen die zijn doorgevoerd passen binnen de gestelde normen van artikel 20 van de algemene huurvoorwaarden en bepalen daarmee dat de verhuurder gerechtigd is deze te wijzigen. 

Huurdersvereniging

Wij hebben de wijzigingen met de voormalige huurdersvereniging van SIB Woonservice en Patrimonium woonstichting doorgesproken en zij hebben hiermee ingestemd.

Wat is gewijzigd?

We hebben de onderwerpen waar we wat in hebben gewijzigd voor je op een rij gezet.

 

 

    Veel gestelde vragen over algemene huurvoorwaarden

  • Kan Patrimonium de huurvoorwaarden wijzigen?

    Dat mogen we alleen als we eerst advies vragen aan de huurdersvereniging en de wijzigingen die we voorstellen niet teveel afwijken van de bestaande huurvoorwaarden. Over zo’n wijziging moeten we onze huurders dan meteen informeren.