Huur opzeggen en verhuizen

De huur van je woning opzeggen doe je schriftelijk of digitaal met een opzeggingsformulier

Je kunt de huur op elke werkdag van de maand laten eindigen met een opzegtermijn van één maand. De laatste dag van de huur mag niet vallen op zaterdag, zondag of op een feestdag. En als je een opzegdatum hebt doorgegeven, dan kun je die niet meer wijzigen. Zeg de huur dus pas op als je zeker weet dat je de sleutel op de einddatum kunt inleveren en de woning leeg kunt opleveren.

Zodra je huuropzegging bij ons binnen is, ontvang je van ons een bevestigingsbrief en de brochure 'Verhuizen'.

Eenzijdige huuropzegging

Als de huurovereenkomst op twee namen staat en maar één huurder vertrekt, dan moet hij of zij de huur eenzijdig opzeggen. Dit kan alleen per de eerste van de maand en niet met terugwerkende kracht. Bovendien mag er geen huurachterstand zijn.

Beide huurders ondertekenen de eenzijdige huuropzegging. Beide huurders, de vertrekkende en de blijvende, moeten een kopie van een geldig legitimatiebewijs bijvoegen. Eenzijdig opzeggen doe je met dit opzeggingsformulier.

De woning opnemen

Als wij het opzeggingsformulier hebben ontvangen, maken wij een afspraak met je voor een eerste en een tweede woningopname. Tijdens de eerste opname neemt de opzichter vastgoed de woning met je door. Hij of zij vertelt wat je nog moet doen om de woning ‘in goede staat’ achter te laten. 
Bekijk zelf alvast de checklist om te zien hoe de woning opgeleverd moet worden. 

De tweede opname vindt op de einddatum plaats. De opzichter vastgoed loopt dan nog een keer de woning met je door en kijkt of alle afspraken over het opleveren van de woning zijn nagekomen. Ook neemt hij samen met jou de meterstanden van gas, water en elektra op. Daarna kun je de sleutels bij hem inleveren.

De eindafrekening

Binnen vier weken na de einddatum ontvang je op je nieuwe adres de eindafrekening. Daarin staat een berekening van eventueel te veel of te weinig betaalde huur en een berekening van eventuele kosten die wij voor je hebben gemaakt om de woning in goede staat’ te brengen. De afrekening van service- en stookkosten krijg je later van ons. Die rekenen wij elk jaar rond de maand mei af.

Wat moet je zelf doen?

Als je de huur van je woning hebt opgezegd, neem je contact op met je energieleverancier en met Vitens (water) om ook daar op tijd op te zeggen. Hiermee voorkom je dat er te lang voorschotten aan je worden doorberekend. Je nieuwe adres en de meterstanden die tijdens de tweede woningopname zijn genoteerd, geef je door aan je energieleverancier.

Huur je een boiler of geiser via Enercen? Neem dan contact op met Eneco om de huur op te zeggen: 0900 0201.

En vergeet niet je abonnement voor kabel, telefoon en internet op te zeggen.