Medehuurderschap

Als de huurovereenkomst die je met Patrimonium hebt gesloten alleen op jouw naam staat, dan ben je de hoofdhuurder. Op de overeenkomst kan ook een medehuurder vermeld staan. Die medehuurder heeft dezelfde rechten en plichten als de hoofdhuurder. Ook de medehuurder is verantwoordelijk voor de huurbetaling en een goed beheer van de woning.

Getrouwd/geregistreerd partnerschap

Ben je getrouwd of heb je een geregistreerd partnerschap, dan ben je automatisch medehuurder. Jij en je partner hebben allebei dezelfde rechten als plichten voor de woning.

Samenwonen

Woon je samen en staat de huurovereenkomst op naam van jou én je partner, dan geldt hetzelfde als voor getrouwden: je bent allebei medehuurder. 

Eerst alleen, later samenwonen

Als je eerst de woning alleen huurde en je partner later bij jou is komen wonen, of als jij bent ingetrokken bij je partner, dan kun je het medehuurderschap voor je partner aanvragen zodra jullie twee jaar samenwonen en aantoonbaar kan maken dat jullie een gemeenschappelijke huishouden hebben gevoerd. Je moet de intentie hebben om in de toekomst samen te blijven wonen.
De aanvraag moet door de huurder persoonlijk worden ingediend, vanwege identiteitscontrole.

Overlijden

In elk geval van overlijden kun je het beste contact met ons opnemen om uw situatie te bespreken: (0318) 55 79 11