Nieuwe huurder

Informatie voor nieuwe huurders

Ben je net klant geworden bij Patrimonium, dan heb je wellicht tal van vragen. Op deze pagina vind je diverse downloads waarin informatie te vinden is over bijvoorbeeld het doorgeven van een reparatieverzoek of het betalen van je huur. 

Informatie over de algemene voorwaarden en het tarievenblad warmtelevering door Patrimonium woonservice en de Patrimonium energie b.v staat elders op onze website.

Voor het regelen en aanbieden van jouw huisvuil verwijzen we je naar www.acv-groep.nl

Het is verstandig om een inboedelverzekering af te sluiten. Hiermee voorkom je dat je schades als gevolg van lekkages en brand mogelijk zelf moet betalen.