Overlast

We willen allemaal prettig wonen. In een goed huis en een fijne buurt. Maar helaas hebben we een prettige leefsituatie niet altijd in de hand. Soms krijgen we te maken met overlast: herhaalde gedragingen die we ervaren als zeer onaangenaam, ongewenst, lastig, hinderlijk of bedreigend. Maar wat voor de één heel normaal is, ervaart de ander als overlast. In ieder geval kunnen we overlast alleen aanpakken als iemand zich niet houdt aan de afspraken in de huurovereenkomst. Of als iemand iets doet wat volgens de wet niet mag. Denk bijvoorbeeld aan geluidsoverlast, vervuiling van de omgeving, stankoverlast en vernielingen. Maar ook aan bedreiging en intimidatie of overlast als gevolg van alcohol en drugs.

Eerst ben je zelf aan zet

Als je overlast hebt van omwonenden, spreek hen daar dan eerst zelf op aan. Uit ervaring weten we namelijk dat niet iedereen zich ervan bewust is, dat hij of zij overlast veroorzaakt. Het is immers vervelend als iemand van Patrimonium hoort dat er klachten zijn, terwijl omwonenden daar nooit iets van hebben gezegd. Patrimonium komt daarom pas in actie als je eerst zelf met de overlastgever hebt gesproken en het je niet gelukt is om de overlastsituatie te verhelpen. Graag eerst schriftelijk de overlast melden. Onze wijkbeheerder neemt dan contact op met de overlastveroorzaker en probeert te bemiddelen. Hij vraagt daarbij ook om jouw medewerking.

Politie inschakelen?

Als je overlast ervaart die onhoudbaar is, neem dan contact op met de Politie. De Politie heeft vaak goede mogelijkheden om snel op te treden. Vooral bij situaties als geluidoverlast en bedreiging.

Melding woonoverlast

Wij vinden het belangrijk dat onze huurders prettig en veilig wonen. Daarom hebben wij een aantal medewerkers in dienst die zich bezighouden met overlastzaken. Als de bemiddeling van de wijkbeheerder het probleem niet of onvoldoende oplost, vul dan een melding woonoverlast in. Wij beoordelen je melding en nemen binnen 10 werkdagen contact met je op. Samen kijken we dan hoe we het probleem kunnen oplossen. Hou er rekening mee dat de overlastveroorzaker vervelend kan reageren als je stappen onderneemt. Denk er goed over na of je zelf en eventueel je gezin hiertegen opgewassen zijn.

Klachtendossier

We behandelen alleen klachten die schriftelijk binnen komen om daarmee een klachtendossier op te bouwen. En daarbij hebben we jouw hulp ook nodig. We vragen je bijvoorbeeld een klachtendagboek bij te houden. Daarin noteer je op welke dag en op welk tijdstip je overlast ervaart. Eventueel nodigen we je uit voor een gesprek om één en ander toe te lichten. Daarna nodigen we ook de overlastveroorzaker uit voor een gesprek en maken we afspraken met hem of haar. Natuurlijk laten we jou ook weten wat die afspraken zijn.

Juridische procedure

Als bemiddeling, huisbezoeken, brieven en waarschuwingen het probleem niet oplossen, dan starten we een juridische procedure. We vragen de rechter dan het huurcontract te ontbinden (ontruiming) of de overlastgever te verbieden om bepaalde handelingen te verrichten of na te laten. Het klachtendossier is hierbij heel belangrijk om de rechter te overtuigen. Een juridische procedure duurt vaak wel enkele maanden en het komt regelmatig voor dat de rechter de mensen die klagen over overlast toch ongelijk geeft.

Geen oplossing

Helaas komt het regelmatig voor dat wij overlastsituaties niet kunnen oplossen. Vooral als twee buren het niet met elkaar eens worden, of mensen overlast niet willen of durven te melden. Als wij vaststellen dat de klachten niet ernstig genoeg zijn of onvoldoende kunnen worden aangetoond, dan laten wij jou en degene waar je klacht over ging dat schriftelijk weten. Daarna sluiten wij het dossier. Natuurlijk kun je dan nog wel zelf met je klacht naar de rechter. Het is dan verstandig een advocaat in te schakelen. Hij kent de procedures, die nodig zijn om de overlast te bewijzen.

Meer informatie

Servicelijn Gemeente Veenendaal

(0318) 538 538

Politie

Geen spoed: 0800 8844
Spoed: 112

Meld misdaad anoniem

0800 7000
www.meldmisdaadanoniem.nl

Steunpunt Huiselijk geweld

0900 1 26 26 26
www.huiselijkgeweld.nl

    Veel gestelde vragen over overlast

  • Als ik overlast meld bij de Politie, komt die melding dan ook bij Patrimonium terecht?

    Ja, Patrimonium heeft regelmatig overleg met de Politie en klachten die de politie krijgt over onze huurders, komen ook bij ons terecht.

  • Ik heb overlast van de buren maar ik durf hen er niet op aan te spreken.

    Als je risico loopt, bijvoorbeeld omdat je buren agressief reageren, dan kun je beter niet rechtstreeks contact met hen opnemen. Je kunt ook denken aan een briefje in de brievenbus of in de hal van het flatgebouw. En als het je het toch te moeilijk vindt, dan neem je contact op met de wijkbeheerder: (0318) 55 79 11. Maar, zoals hierboven al aangegeven, onze ervaring is dat niet iedereen zich ervan bewust is, dat hij of zij overlast veroorzaakt. En dan is het probleem vaak het makkelijkst en snelst opgelost als je de buren er gewoon op kunt aanspreken.