Warmtelevering

Warmtelevering door Patrimonium woonservice

Veel flatgebouwen van Patrimonium hebben een centrale stookketel die het hele gebouw van warmte voorziet. In onze algemene leveringsvoorwaarden staan de criteria waaraan de levering van warmte moet voldoen. Denk bijvoorbeeld aan een leveringsgarantie, de manier waarop de warmtemeting moet plaatsvinden en de voorwaarden waaraan de jaarlijkse afrekening moet voldoen.

Hoeveel je betaalt voor warmte (per GigaJoule) en vastrecht lees je op het Tarievenblad Warmte. Aan het begin van ieder jaar stellen wij de tarieven vast. Daarbij sluiten wij aan op de door de ACM vastgestelde maximumprijs voor warmte.

Warmtelevering door Patrimonium Energie  

Op verschillende nieuwbouwlocaties levert Patrimonium Energie de warmte. De criteria waaraan de warmtelevering in deze gebouwen moet voldoen, zijn vastgelegd in de Algemene Voorwaarden Patrimonium Energie De Patrimonium Energie  is aangesloten bij de geschillencommissie Warmtelevering.

Hoeveel je op deze locaties betaalt voor warmte (per GigaJoule) en vastrecht lees je op het Tarievenblad 2018 – Patrimonium Energie  Aan het begin van ieder jaar stellen wij de tarieven vast. Daarbij sluiten wij aan op de door de ACM vastgestelde maximumprijs voor warmte.