Beleidsdocumenten

 

Jaarverslag

Jaarverslag 2017

Activiteitenplan

Activiteiten 2018

Ondernemingsplan

Ondernemingsplan 2015-2019

Statuten

Statuten

Treasurystatuut

Investeringsstatuut

 

Sloop-, renovatie en groot onderhoud

Reglement sloop-, renovatie en groot onderhoud

 

Algemene Inkoopvoorwaarden

Algemene inkoopvoorwaarden voor leveringen, diensten en werken

 

 

Jaarverslag 2017