Nieuw huurbeleid

Lagere huren door aanpassing van ons beleid

Vanaf 2016 heeft de overheid de (wettelijke) regels bij het toewijzen van woningen veranderd. Door deze wijziging moeten we bij het  toewijzen van een woning rekening houden met de hoogte van het inkomen en de hoogte van de huur. Dit is een grote verandering vergeleken met de oude manier van toewijzen van sociale huurwoningen. In de oude situatie gold deze regel nog niet.

Wij hebben ons huurprijsbeleid nu aangepast. Voor een groot aantal van onze woningen zijn de (aanvangs)huren verlaagd. Bij een nieuwe verhuring (mutatie) kan de nieuwe huurder een lagere huurprijs krijgen dan vertrekkende huurder. Gevolg is ook dat de huur voor de nieuwe huurder lager kan zijn dan de huur van gelijkwaardige woningen in de omgeving. Er ontstaan dus verschillen in de huurprijzen van vergelijkbare woningen. Bij het vaststellen van dit nieuwe huurbeleid was dit effect bekend. Toch hebben we het nieuwe huurbeleid zo vastgesteld. Wij vinden het namelijk belangrijk dat mensen met een laag inkomen nog altijd een woning bij ons kunnen huren.

Natuurlijk zouden we ook voor onze andere huurders de prijzen willen verlagen, maar we moeten ook een verantwoord financieel beleid voeren.  Om onze zittende huurders tegemoet te komen hebben we de jaarlijkse huurverhoging heel laag gehouden. En in een aantal gevallen hebben we zelfs de huur verlaagd.


Hoe wordt een huurprijs bepaald?

Wij willen de verhouding goedkope/betaalbare en dure woningen hetzelfde houden als de verhouding lage/hoge inkomens van de woningzoekenden. Op deze manier heeft elke woningzoekenden een gelijke kans en zijn het niet de hoge inkomens die makkelijker een woning kunnen vinden. In de regel wordt de huurprijs bepaald door het aantal punten (WWS). Dit is een maximale huur die wij vervolgens corrigeren met een streefhuurpercentage (gemiddeld ca. 80%). In de praktijk bekijken we hoeveel en welke woningen we in een bepaalde huurprijscategorie willen hebben. Bijvoorbeeld: woning X moet beschikbaar zijn voor huishoudens van 3 of meer personen en de huur mag niet meer dan €635 zijn. Dan kan het zijn dat we de woning aanbieden voor 65% van de maximale huur. In een andere situatie kan dit percentage ook >80% zijn.

Mag dat wel? Verschillende huren voor dezelfde woning

Ja, dat mag. Wij zijn niet verplicht om vergelijkbare woningen tegen gelijke prijzen aan te bieden. Voor deze vergelijke woningen geldt een gelijke maximum redelijke huurprijs. Het staat een corporatie vrij om de huurprijs lager vast te stellen dan die maximum redelijke huurprijs. 

Huurverlaging

De huur van lopende contracten verlagen we niet, behalve in de uitzonderlijke situaties waarbij:

  • Een huurder een inkomensafhankelijke huurverhoging heeft gehad, terwijl het inkomen aantoonbaar is gedaald.
  • De netto huur van een sociale huurwoning boven de huurtoeslaggrens zit (>€710,68) en de huurder aanspraak kan maken op huurtoeslag.

Is dat het geval, neem dan contact met ons op, dan bekijken we samen welke mogelijkheden tot huurverlaging er zijn. U gebruikt hiervoor dit formulier.

Overzicht van de maximale huurprijsgrenzen voor 2018. 

In de huurverhogingsbrief 2018 wordt vermeld hoeveel punten de woning heeft. 

Deel deze pagina

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden