Duurzaamheid

Patrimonium pakt aan!

Investeren in betaalbare én duurzame huurwoningen

Terwijl de roep om meer sociale huurwoningen steeds luider wordt, wordt ook die andere roep, om meer duurzame woningen, steeds sterker. Niet in het minst omdat het klimaatakkoord ook voor woningcorporaties een belangrijke opdracht met zich meebrengt: zij moeten hun woningen flink verduurzamen. Patrimonium woonservice investeert dan ook flink in de bestaande woningvoorraad.

Dat doen we omdat het goed is voor het milieu, maar zeker ook omdat onze huurders er van profiteren. Goed geïsoleerde woningen bieden immers meer comfort én geven huurders meer grip op hun energieverbruik, zodat zij hun woonlasten kunnen beperken.

Patrimonium pakt aan!

Misschien heeft u ze al zien staan of hangen in Veenendaal. Grote borden met daarop Patrimonium pakt aan! Want dat is wat we doen: aanpakken! Zo worden sinds vorig jaar de daken van een aantal van onze flatgebouwen extra geïsoleerd en ook voorzien van zonnepanelen. Daarbij wordt bovendien de CO2-uitstoot van het project gecompenseerd door de aanplant van bomen. En ook zijn we vorig jaar gestart met het verduurzamen van 800 woningen met zonnepanelen. Hiervoor hebben we samenwerking gezocht met De Zoncorporatie dat het project voor ons uitvoert. Kijk voor meer informatie op patrimonium.dezoncorporatie.nl.

Verstandige maatregelen

Een wijk waar we de komende jaren heel veel gaan doen, ook op het gebied van verduurzaming, is het Franse Gat. Daar heeft Patrimonium zo’n 1.100 woningen en het merendeel daarvan is niet meer van deze tijd. Door renovatie, sloop en nieuwbouw en verduurzaming komen er woningen waarin het prettig en behaaglijk wonen is, met energielasten die omlaag kunnen. Daarbij volgen we een verstandige weg. In ieder geval kiezen we voor maatregelen waar we geen spijt van krijgen. Maatregelen die toekomstige ontwikkelingen niet in de weg staan. En maatregelen die bijdragen aan het wooncomfort en lagere energielasten voor onze huurders. Kijk voor meer informatie op hetfransegatvernieuwt.nl.

Sloop en nieuwbouw

Soms is de kwaliteit van oude woningen zo slecht, dat renoveren geen reële optie meer is. Dat geldt voor een deel van de woningen in het Franse Gat en ook voor een aantal huizen aan de Dennenlaan en de Sparrenlaan. Een deel van de naoorlogse duplexwoningen daar kunnen we gelukkig goed renoveren en verduurzamen. Van 52 woningen is de technische staat zo slecht dat renovatie een vrijwel onmogelijke opgave is. De woningnood was groot na de oorlog en er moest worden gebouwd met de materialen die voorhanden waren. Onder meer betonrot, scheuren in gevels en kwetsbare gevelophangelementen zijn nu het gevolg. Het goede nieuws is dat we op de plek van die 52 woningen maar liefst 75 nieuwe, betaalbare én uiterst duurzame woningen kunnen realiseren. Woningen voor een- tot tweepersoonshuishoudens met een huurprijs onder de huurtoeslaggrens.

Ledverlichting

Ook bij geplande onderhoudsprojecten pakken we de verduurzaming meteen aan. Wij zijn al heel ver gevorderd met de grootscheepse renovatie van onze seniorenappartementen aan de Poolster en de Morgenster. Alle woningen daar krijgen een vraaggestuurd ventilatiesysteem met CO2- en vochtsensor. Ook komen er nieuwe radiatoren en leidingen en de verwarmingsinstallatie wordt volledig en efficiënt ingeregeld. Op de galerijen vervangen we de oude lampen door ledverlichting. Dat laatste gaan we de komende jaren doen bij al onze woongebouwen.

Duurzame nieuwbouw

En natuurlijk maken we niet alleen onze bestaande woningen duurzaam. In Veenderij, de nieuwe wijk in Veenendaal-Oost die volop in ontwikkeling is, hebben we vorig jaar een aantal uiterst duurzame woningen opgeleverd en er staan er nog veel meer in de planning. Ook deze woningen zijn duurzaam gebouwd, heel goed geïsoleerd én voorzien van zonnepanelen.

Het mag duidelijk zijn: Patrimonium pakt aan! is geen loze belofte. We investeren volop in goede, betaalbare woningen voor onze huidige en toekomstige huurders en daarmee in duurzaam wonen in Veenendaal.

Deel deze pagina

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden