Aanvraag inwoning

Gegevens hoofdbewoner
Volgende stap
Gegevens van degene die bij u komt wonen
Volgende stap
Bijlagen

Let op:
Na het indienen van de aanvraag inwoning kunnen wij op verzoek naar een geldig legitimatiebewijs van jullie beiden vragen.

Wij hebben een volledig ingevulde en ondertekende verhuurdersverklaring nodig van uw huidige verhuurder (alleen als u nu huurt)*) en een uitgebreid, geldig uittreksel BRP (Basis Registratie Personen).

Bij het indienen van deze aanvraag tot inwoning heeft u gedurende de afgelopen 12 maanden geen betalingsachterstand gehad en is er geen overlastdossier geweest.

Naar aanleiding van deze aanvraag kunt u worden uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek.

U verklaart dat de inwoner zijn/haar hoofdverblijf heeft op uw adres. Voor woningen met het 55+ label geldt dat wij geen toestemming voor inwoning geven voor kinderen.

Wanneer u de gevraagde documenten niet meestuurt, kan uw aanvraag niet in behandeling worden genomen.

Verklaring*