Aanvraagformulier medehuurderschap

Gegevens huurder
Aanhef*
Volgende stap
Gegevens gewenste medehuurder
Aanhef*
Volgende stap
Medehuurderschap
Volgende stap
Meer bijlagen

Wij hebben een aantal bewijsstukken van u nodig om uw aanvraag te beoordelen:

• Een uittreksel Basisregistratie Personen (BRP), van maximaal 1 maand oud, van uw partner/medebewoner waaruit blijkt dat u minimaal twee jaar op hetzelfde adres staat ingeschreven. Dit kunt u opvragen bij uw gemeente.

• Het is belangrijk dat u aantoont dat u al minimaal twee jaar samenwoont en een duurzame gemeenschappelijke huishouding voert. Hoe meer bewijs u aanlevert, hoe beter. Denk hierbij aan:

- Kopie afschrift gemeenschappelijke bankrekening met juiste adressering
- Kopie afschrift gemeenschappelijke verzekering op inboedel
- Kopie van een door notaris opgesteld samenlevingscontract

Het kan zijn dat we bij het beoordelen van uw aanvraag meer bewijsmateriaal nodig hebben. Als dat zo is, dan nemen wij contact met u op.

Volgende stap
Aanvraag

Uw aanvraag wordt alleen in behandeling genomen, als deze compleet is aangeleverd met de bijbehorende bewijsstukken. Daarna ontvangt u de goedkeuring of afwijzing van uw aanvraag per brief van ons.

Ondertekening*