Warmtetransitie

Wat kan er in de toekomst veranderen voor warmte in uw woonhuis?

In het klimaatverdrag van Parijs staat beschreven dat Europese landen willen voorkomen dat de aarde in 2050 meer dan 2 graden Celsius is opgewarmd. Om dat te bereiken zijn er maatregelen afgesproken, waaronder het duurzaam opwekken van warmte. We moeten alternatieven vinden om woningen op andere manieren te verwarmen dan met aardgas.

Alle gemeenten in Nederland, dus ook Veenendaal, moeten een plan schrijven waarin een tijdspad naar een aardgasvrije gemeente in 2050 wordt geschetst. In dat plan wordt een fasering vastgelegd die aangeeft in welke periode de verschillende wijken in Veenendaal van het aardgas af gaan. Dit plan — de Transitie Visie Warmte — moet in 2021 klaar zijn.

Ter voorbereiding op dat plan wordt in 2020 verkend in welke wijken kan worden begonnen met het verwijderen van aardgas. In Veenendaal worden daarvoor nu de volgende wijken onderzocht: Molenbrug, Franse Gat, Dragonder Zuid, Dragonder Oost, Veenendaal Oost en Petenbos. Omdat het hierbij niet alleen gaat over koopwoningen, maar ook over onze huurwoningen, is Patrimonium nauw betrokken bij het onderzoek en het bepalen van wijken die als eerste aardgasvrij gemaakt kunnen worden.

Voor Patrimonium staan de belangen van de huurders voorop. Daarbij letten wij vooral op:

  • Woonlasten: de energielasten moeten betaalbaar blijven voor onze huurders.
  • Comfort: bieden nieuwe energietoepassingen voldoende comfort voor de bewoners?
  • Investeringen: welke extra investeringen moet Patrimonium doen en hebben we daarvoor voldoende middelen?
  • Verbouwingen/nieuwbouw: passen de veranderingen in de bouwplannen van Patrimonium?
  • Participatie: krijgen huurders voldoende inspraak bij het maken van plannen voor de toekomst?
  • Milieu: duurzame oplossingen dragen bij aan een gezondere leefomgeving. Dat ondersteunt Patrimonium van harte.

Kortom, bij alle mogelijke veranderingen beoordeelt Patrimonium vanuit het belang van de huurder of het realistisch en gewenst is wat wordt voorgesteld. De betaalbaarheid van het wonen staat daarbij centraal. Ook besteedt Patrimonium extra aandacht aan communicatie en participatie.

Eind september zijn de bewoners uit de genoemde verkenningswijken met een brief van gemeente Veenendaal geïnformeerd over de verkenningsplannen. Ook onze huurders worden daarin opgeroepen een enquête in te vullen. Wij hopen dat u deze enquête in wilt vullen. Dan wordt immers ook de mening van onze huurders gehoord!

Onder andere via onze website houden we u op de hoogte van ontwikkelingen. Heeft u vragen of opmerkingen, dan kunt u ons het beste digitaal bereiken via infopatrimoniumnl en ons klantportaal Mijn Patrimonium.

Deel deze pagina

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden