Wijkgericht werken

Leefbaarheid is een kwestie van maatwerk. Veenendaal is qua grootte een compacte gemeente maar de wijken zijn heel divers samengesteld. Leefbaarheidsmaatregelen die op de ene plek werken, doen dat niet zomaar ook op een andere plek. Daarom heeft iedere wijk in Veenendaal een eigen wijkteam.

In de wijkteams werken verschillende professionals intensief samen. Naast de wijkmanager van de gemeente zijn dat vertegenwoordigers van de woningcorporaties, de politie en welzijnsorganisatie VEENS. Het wijkteam werkt intensief samen met de bewoners en de bewonersorganisaties in de buurt.

Signalen van overlast en onveiligheid komen vaak via de woningcorporatie binnen. Bijvoorbeeld via huurders die overlast ervaren, via onze wijkbeheerders die vervuiling en vernielingen signaleren of bijvoorbeeld als een huurder al even zijn huur niet meer betaalt. Het zijn allemaal manieren waarop we signalen binnen krijgen dat er ergens in de buurt of wijk iets niet in de haak is. En het hangt van het voorval af wie erop af gaat. Soms doen we dat zelf, een andere keer de politie en soms kan een hulpverleningsinstantie het beste ingrijpen. Wie als eerste reageert op het signaal, bepalen we altijd in goed overleg met de partners in het wijkteam.

Maar de wijkteams houden zich niet alleen bezig met overlast. In De Engelenburg is bijvoorbeeld een prachtige grote voetbalkooi gerealiseerd dankzij samenwerking tussen het wijkteam en de bewoners. En in het Jan Roeckplantsoen stoorden bewoners zich aan een lelijke blinde muur. De gemeente heeft daar een aantal struiken weggehaald en de grond verhard en de bewonerscommissie heeft er met de kinderen uit de buurt een heel mooie muurschildering gemaakt. 

Het succes van de wijkteams heeft alles te maken met de intensieve samenwerking tussen de professionals onderling en tussen de professionals en de bewoners. Zo maken we in Veenendaal werk van leefbaarheid in de wijken. 

Deel deze pagina

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden