Wooncoöperatie

Met de komst van de Woningwet is het voor huurders mogelijk gemaakt om de mogelijkheden voor het oprichten van een wooncoöperatie te onderzoeken. Het basisprincipe van de wooncoöperatie is dat bewoners samen verantwoordelijkheid en zeggenschap nemen over hun woningen. 

Kan iedereen een wooncoöperatie oprichten?
Er zijn een aantal voorwaarden in de Woningwet vastgelegd waaraan het oprichten van een wooncoöperatie moet voldoen, zoals 

  • Eigenaren en/of huurders van minimaal vijf in elkaars nabijheid gelegen woongelegenheden (die financieel, administratief, bouwtechnisch, steden- bouwkundig of anderszins een eenheid vormen) kunnen een wooncoöperatie oprichten.
  • Een meerderheid van de initiatiefnemers heeft bij het moment van oprichting een huishoudinkomen dat niet hoger ligt dan de inkomensgrens (prijspeil 2016: € 39.874). 
  • De wooncoöperatie heeft bij oprichting een coöperatieplan, waarover overleg is gevoerd met de betrokken woningcorporatie(s). 

Patrimonium mag vanaf het moment dat een initiatiefgroep een verzoek voor een wooncoöperatie indient de betreffende woningen gedurende zes maanden niet aan anderen verkopen of slopen. 

Een wooncoöperatie is niet voor iedereen geschikt. Het is een constructie met rechten én plichten voor de leden en het vraagt om inzet en vaak vergaande verantwoordelijkheden. Zeker in het begin zijn gedreven trekkers nodig. Ook als de organisatie staat, is betrokkenheid van de bewoners cruciaal om het draaiende te houden. Een groepsgevoel, gedeelde doelen en een collectieve identiteit zijn daarvoor belangrijk. 

Initiatief
Wanneer je als initiatiefnemers aanspraak wilt maken op de regelingen wooncoöperatie van de Woningwet kun je contact opnemen met Patrimonium woonservice via telefoonnummer (0318) 55 79 11 of infopatrimoniumnl. We maken dan een afspraak met jou en bespreken samen met jou de mogelijkheden en voorwaarden. 

Meer informatie
Voor meer informatie verwijzen wij je naar Woningwet2015.nl of je kunt contact opnemen met Patrimonium woonservice via telefoonnummer (0318) 55 79 11 of infopatrimoniumnl.

Deel deze pagina

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden