Melding Woonoverlast

Wij vinden het belangrijk dat onze huurders prettig en veilig wonen. Als je al zelf contact hebt gehad met je buren en de situatie niet is veranderd, vul dan dit formulier in.
Om wat voor overlast gaat het?*
Gegevens overlastveroorzaker
Heb je zelf al stappen ondernomen om het probleem op te lossen?
Heb je contact gehad met de politie of een andere instantie?
Op welke data en tijdstippen hebt u welke overlast geconstateerd?
Zijn er nog andere omwonenden die dezelfde overlast ervaren?
Ben je bereid om niet-anoniem een schriftelijke verklaring af te leggen?
Ben je bereid om niet-anoniem te getuigen in een eventuele gerechtelijke procedure?
Ik verklaar hierbij alle vragen naar waarheid te hebben ingevuld en ik maak geen bezwaar dat de verstrekte informatie bij derden wordt geverifieerd.

Deel deze pagina