Details

Terug naar overzicht

Franse Gat - Gebiedsvisie Wijk aan de Slag

Veenendaal | Franse Gat

Over dit project

In het Franse Gat staat de komende jaren van alles te gebeuren. De gemeente Veenendaal, Patrimonium woonservice en de Veenendaalse Woningstichting hebben daarvoor de handen ineengeslagen. Met elkaar stelden zij een gebiedsvisie voor het Franse Gat op: ‘Wijk aan de slag’.  Ook wijkbewoners - de ambassadeurs van de wijk – werkten aan de visie aan mee. In september 2020 stelde de gemeenteraad de gebiedsvisie vast.


Waarom een gebiedsvisie van Patrimonium en de gemeente samen?

Wij nemen de komende jaren in het Franse Gat 1.100 woningen onder handen. Omdat dit waarschijnlijk ook gevolgen heeft voor de openbare ruimte is het goed om samen met de gemeente op te trekken. Daarnaast heeft de wijk ook behoefte aan een Integraal KindCentrum (IKC) en een multifunctionele accommodatie. Ook is het de wens van de gemeente dat iedereen in Veenendaal in 2050 energieneutraal woont. En dat sluit weer aan bij onze wens om onze woningen in het Franse Gat ook energiezuinig te maken.

Wat willen we met de gebiedsvisie bereiken?

De komende jaren werken we aan een wijk die klaar is voor de toekomst: een wijk, waar je prettig woont, werkt en samenleeft. Op de toekomst gericht, maar met behoud van eigen identiteit en karakter. We doen dat samen met de bewoners en alle bedrijven en organisaties in de wijk. Om dat te bereiken zijn er vijf doelen geformuleerd. We werken aan:

  1. Een krachtige samenleving waarin iedereen meetelt en meedoet;
  2. Een aardgasloze wijk in 2050;
  3. Een wijk die zich aanpast en voorbereidt op klimaatveranderingen;
  4. Een groene en gezonde wijk met een leefomgeving die veilig is en gezond gedrag bevordert;
  5. Een wijk met verschillende type huur- en koopwoningen voor starters, alleenstaanden, gezinnen, senioren en in verschillende prijsklassen; met comfortabele woningen waarin je, ook als je ouder wordt, lang kan blijven wonen.

Van de gebiedsvisie maakten we een samenvatting en een informatiefilmpje.

Uitvoering

De visie is het toekomstbeeld van de wijk en biedt houvast voor de uitvoeringsplannen. Bij de uitvoering werken de gemeente en Patrimonium samen. Er is wekelijks overleg waarin alle plannen met elkaar worden besproken en op elkaar afgestemd.

In september 2020 startte Patrimonium met de vernieuwing van 1.100 woningen in de wijk. Voor de vernieuwing splitsen we de wijk in drie delen met ieder een eigen aanpak: deelplan Zuid, deelplan Noord en deelplan Rand. Door renovatie, sloop en nieuwbouw en verduurzaming komen er woningen waarin het prettig en behaaglijk wonen is, met energielasten die omlaag kunnen. Over de vernieuwing van onze woningen in het Franse Gat leest u veel op www.hetfransegatvernieuwt.nl.

Informatie

Wijkbewoners houden we van de uitvoering van de gebiedsvisie op de hoogte via de ambassadeurs, de wijkfacebookpagina, de website van de gemeente Veenendaal, de huis-aan-huis kranten, de gemeentepagina en de nieuwsbrief ‘Aan de slag in het Franse Gat’ (zie elders op deze pagina onder 'Brochures'). Ook kunnen belangstellenden tijdens de openingsuren binnenlopen in het Huis van de Wijk, W.C. Beeremansstraat 2. Zie hier voor de openingstijden.

Heb je vragen of suggesties voor het Franse Gat? Wij horen ze graag! Je kunt ons daarvoor mailen op b.katerpatrimoniumnl.


Locatie op kaart

Deel deze pagina