Aanvraag geriefsverbeteringen

Verbetering

Met dit formulier vraag ik de volgende geriefsverbetering(en) uit te voeren, tegen een huurverhoging.

Buitenzijde woning
Douche/Toilet
Verwarmingsketels en warmwatertoestel
Volgende stap
Persoonlijke gegevens
Aanhef*
Volgende stap
Akkoordverklaring

Voorwaarden Door ondertekening verklaar ik akkoord te gaan met de aangegeven huurverhoging die op dit formulier is vermeld. De huurverhoging is per maand. Indien noodzakelijk maakt de opzichter een afspraak voor inspectie in uw woning. Deze aanvraag is nog ter beoordeling van de opzichter en verhuurmakelaar en kan geweigerd worden op technische en/of verhuurtechnische gronden. De genoemde huurverhogingsbedragen zijn bedragen per maand. De huurverhogingen worden opgenomen in de ‘kale’ huur. De jaarlijkse huurverhoging wordt ook over deze bedragen berekend. Genoemde bedragen zijn onder voorbehoud van de technische mogelijkheden. De afgesproken huurverhoging wordt de eerste van de volgende maand, na gereedmelding van de werkzaamheden, doorgevoerd.

Let op! Ontvangt u huurtoeslag? Dan kan een huurverhoging consequenties hebben. Wanneer de huur boven de huurtoeslaggrens uitkomt, vervalt mogelijk de huurtoeslag. Kijk voor meer informatie op www.toeslagen.nl. Hebt u een huurachterstand of een betalingsregeling, dan voeren wij géén geriefsverbetering(en) uit. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met medewerkers van de afdeling Huurzaken.

Akkoord*