Inschrijven tijdelijke woonruimte

Inschrijven tijdelijke woonruimte

Gegevens aanvrager
Burgerlijke staat*
Gegevens partner
Aanhef
Aanvraag
Huidige woonsituatie
Waarom wilt u in aanmerking komen voor tijdelijke woonruimte?

Alleen huishoudens van 1 of 2 personen vanaf 18 jaar, zonder kinderen, kunnen zich inschrijven!

De volgende gegevens dienen te worden bijgevoegd:


* Inkomensverklaring 2018 (IB60) of definitieve aanslag inkomstenbelasting 2018.

* Uitgebreid uittreksel uit het bevolkingsregister, niet ouder dan 6 maanden (op te vragen bij de gemeente).

* Drie recente maandopgaven, bijv. een loonstrook of uitkeringsspecificatie.

* De door uw huidige verhuurder ingevulde verhuurdersverklaring (indien van toepassing).


Als u de gevraagde documenten niet meestuurt, kan uw aanvraag niet in behandeling worden genomen.

Deel deze pagina

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden