Afrekening service- en stookkosten 2019 (in 2020)

De afrekeningen van service- en stookkosten over de periode januari 2019 t/m december 2019 zijn eind juni verzonden naar de meeste huurders. Voor de complexen waar huurders en kopers wonen, de zogenoemde VVE-complexen, is iets meer tijd nodig. In verband met de coronamaatregelen zijn de jaarvergaderingen waar de jaarrekeningen vastgesteld worden, uitgesteld. Wij streven ernaar alle afrekeningen in juli af te ronden. Ook de complexen waar vorig jaar de meters vervangen zijn (Poolster/Morgenster) zijn nog in voorbereiding. 

Elk jaar in juni ontvang je de afrekening van de stook- en servicekosten van het voorgaande kalenderjaar. Algemene informatie over het hoe en waarom van de stook en servicekosten vind je in deze flyer

Onder de servicekosten vallen de kosten voor schoonmaken, glasbewassing, tuin, elektra, etc. Onder de stookkosten valt de levering van warmte.

Geld terug of bijbetalen?

Uitbetaling

Als je geld terugkrijgt, dan betalen we dat meestal binnen 14 dagen na het verzenden van de brief uit. Dat betekent dat het binnen 16 à 17 dagen op je bankrekening staat.

Wil je je bankrekeningnummer voor de uitbetaling wijzigen?

Dat kan tot en met 3 juli. Daarna maken wij het bedrag over aan het bij ons bekende bankrekeningnummer. Stuur een e-mail naar infopatrimoniumnl en voeg daar een kopie van je bankkaart bij met daarop je naam en banknummer.

Bijbetaling

Als je moet bijbetalen dan wordt dat niet automatisch geïncasseerd. Omdat het soms om grote bedragen gaat, willen we huurders zelf de mogelijkheid geven om het moment te bepalen waarop betaald wordt. Daarbij vragen we wel rekening te houden met de uiterste termijn van 1 augustus. Lukt dat niet, dan kan je met onze afdeling huurzaken (huurzakenpatrimoniumnl) een betalingsregeling treffen. 

Nieuw is dat bijbetalen via iDEAL kan. Je kunt de afrekening op de volgende manieren:

  • Mail: Als je de afrekening via mail ontvangt dan kan je via het betaalverzoek (online) betalen. Je treft daarvoor een betaallink aan in de mail afrekening service-/stookkosten.
  • Klantportaal: Je kunt inloggen op Mijn Patrimonium en daar de afrekening via iDEAL betalen.
  • Zelf overmaken: Je kunt de afrekening naar ons overmaken op rekeningnummer NL 24 RABO 0365194050 t.n.v. Patrimonium woonservice. Vergeet bij betaling niet je huurdernummer te vermelden.

Voorschotten aanpassen

De voorschotten voor elektra en schoonmaken stelt Patrimonium vast. Dit jaar gaan we per 1 augustus bij een aantal complexen de maandelijkse bedragen voor schoonmaken en/of elektra aanpassen. Hierover ontvangen de huurders in juli bericht.

Voorschot stookkosten (voorheen levering warmte)

Het voorschot voor de stookkosten – dat noemen we ook wel levering warmte - passen wij aan als je bij de afrekening meer dan € 200 moet bijbetalen. Als je geld terugkrijgt, mag je zelf bepalen of je je voorschot wilt aanpassen. Soms vinden huurders het fijn als ze een spaarpotje hebben en dat ze zeker weten dat ze niets bij hoeven te betalen. Die huurders willen hun maandbedrag niet veranderen.

Als je liever wat minder per maand betaalt, dan kan je het formulier Aanpassen voorschot levering warmte invullen. Zet daar op het bedrag dat je wilt betalen en wij beoordelen dan of dat bedrag dekkend is voor de te verwachten kosten.

Uitlezing meterstanden

De meterstanden worden tegenwoordig digitaal (op afstand) uitgelezen door energiedienstverleners Techem en Ista. Hiervoor is dus niemand bij je aan de deur geweest. De rekening van Techem of Ista maakt deel uit van de totale afrekening. Deze is verwerkt in ons overzicht op de achterkant van de brief onder het kopje Levering warmte. Je hoeft dit bedrag dus niet apart te betalen aan ISTA/Techem maar je betaalt aan (of ontvangt van) Patrimonium.

Verbruik zelf monitoren

Huurders in de meeste van onze appartecomplexen kunnen zelf online hun verbruik inzien.

Algemene uitgangspunten bij de afrekeningen

Patrimonium brengt alleen de werkelijk gemaakte kosten in rekening plus een kleine opslag voor de administratiekosten. Wij maken geen winst en hebben geen belang bij het verhogen van de kosten. Integendeel: we streven ernaar de kosten voor onze huurders zo laag mogelijk te houden.

Heb je vragen over de afrekening, lees dan eerst onderstaande informatie. Worden je vragen niet beantwoord, stuur dan een mail naar servicekostenpatrimoniumnl. Vergeet daarbij niet je adres te vermelden.

Nieuw op de afrekening 2020

Op de afrekening worden dit jaar ook de totale kosten vermeld die wij hebben gemaakt voor het gehele complex en daarna het aandeel dat in rekening wordt gebracht voor jouw woning.

Nieuw of vertrokken in het jaar dat wordt afgerekend?

Op de afrekening staat eerst het gehele jaar vermeld waarop de afrekening betrekking heeft, als je er niet het hele jaar hebt gewoond, wordt de periode genoemd waarop jouw afrekening betrekking heeft. Dit kan eigenlijk niet fout gaan.

Als je gedurende het jaar vertrekt, ontvang je het jaar daarna in juni de afrekening. Dat lijkt lang, maar wij weten pas aan het begin van het volgende jaar wat de kosten precies zijn geweest.

Inhoudelijke toelichting bij de afrekening 2020

Schoonmaakkosten

De tarieven voor de schoonmaak zijn - net als voor veel andere producten - licht gestegen. Samen met het schoonmaakbedrijf hebben we ook gekeken of het werk aangepast moet worden zodat de algemene ruimten netjes blijven en opgenomen in het schoonmaakprogramma. De afrekening die je nu ontvangen hebt is voor het jaar 2019. Klagen over de kwaliteit van schoonmaak in 2019 heeft nu geen zin meer. Maar als je merkt dat het complex niet goed schoongemaakt is, meld het dan direct op schoonmaakpatrimoniumnl, dan kunnen we het schoonmaakbedrijf er meteen op aanspreken.

Overigens hebben we per 1 juli 2020 nieuwe contracten afgesloten. Nieuw is dat het schoonmaakbedrijf werkt volgens een schoonmaakrooster. Dit rooster hangt ook op het publicatiebord in de hal of de portiek. Daarop staat precies wat wordt schoongemaakt en op welke dag. Zorg je ervoor dat op de schoonmaakdag de ruimten vrij zijn van obstakels, zoals matjes, schoenen en kinderwagens? Dan kan de schoonmaker zijn werk naar tevredenheid doen. Meer informatie over de veranderingen op het gebied van de schoonmaak ontvang je in de maand juli.

Elektrakosten

Wij kopen onze energie (gas en elektra) in via Aenergie, een inkooporganisatie die voornamelijk bestaat uit corporaties. Omdat we met z’n allen veel inkopen, kunnen we lage inkoopprijzen realiseren. Kijk voor meer informatie op aenergie.nl/energie-woningcorporaties/collectieve-inkoop.

Betaal je nu voor elektra veel meer dan in voorgaande jaren? Dan kan het zijn dat er een afrekening van de leverancier is geweest over voorgaande jaren. De meeste van onze meters zijn vervangen door slimme meters. Dat betekent dat we nu alleen nog te maken hebben met afrekeningen op basis van werkelijke meterstanden. In voorgaande jaren werd vaak gewerkt met geschatte meterstanden en werd eens per 2/3 jaar de werkelijke meterstand gecontroleerd. Daardoor ontstonden vaak wisselende betalingen per jaar. Dat zal dus geleidelijk minder worden. Hoe meer slimme meters, hoe meer afrekeningen op werkelijke meterstanden gebaseerd zullen worden.

Heb je vragen over de afrekening op jouw complex? Dan kan je via servicekostenpatrimoniumnl een kopie opvragen van de jaarrekening van jouw complex.

Stookkosten (levering warmte)

Kosten afrekening warmte 2019

In april 2019 hebben we de voorschotbedragen verhoogt omdat we een stijging van 20% van de kosten bemerkten bij de facturen van ons energiebedrijf. De afrekeningen over 2019 laten nu een gemiddelde stijging die lager is dan 20%. Dat komt door een lager verbruik. De meeste mensen krijgen dus geld terug. Je kunt je voorschotbedrag aanpassen. Als je meer dan 200 euro moet bijbetalen, dan verhogen wij automatisch het voorschotbedrag. In alle andere gevallen laten we het aan de huurder over. Zie hiervoor 'Aanpassen voorschotten' eerder op deze pagina.

Deel deze pagina

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden