Aanvragen eenmalige huurverlaging

Huurders die op basis van een laag inkomen in 2020 in aanmerking willen komen voor een eenmalige huurverlaging in 2021, moeten dit apart aanvragen. Huurders met een laag inkomen in 2019 hoeven niets te doen. Zij ontvangen hierover in maart een brief van ons. 

Is uw inkomen na 2019 gedaald en lager dan de voor uw huishouden geldende inkomensgrens? Dan heeft u misschien ook recht op huurverlaging. In dat geval moet u de huurverlaging zelf bij ons aanvragen. Dit kan vanaf 15 maart tot 30 december 2021. U gebruikt hiervoor het digitale formulier Aanvragen eenmalige huurverlaging dat u vanaf 15 maart op deze pagina kunt vinden.

In het overzicht hieronder ziet u of u voor een eenmalige huurverlaging in aanmerking komt. Er is ook dit schema waarop u eenvoudig ziet of u voor een eenmalige huurverlaging in aanmerking komt.

Met het aanvraagformulier stuurt u het volgende mee:

  • een ondertekende verklaring van de huidige samenstelling van uw huishouden: hoeveel personen op uw adres wonen en de leeftijden. Met het insturen van uw formulier, geeft u ons toestemming om uw gegevens te checken bij de Basisregistratie Personen van de gemeente.
  • uw inkomensgegevens. U laat zien dat uw huishoudinkomen in de afgelopen zes maanden is gedaald tot 50% van de inkomensgrens zoals dat in het overzicht hierboven staat. Het inkomen van kinderen tot 27 jaar telt niet mee. U kunt dit aantonen met minimaal zes salarisstroken van alle gezinsleden, uitkeringsspecificaties of een verklaring van de boekhouder als u ZZP-er bent. 

Onvolledige aanvragen kunnen we niet in behandeling nemen. Deze sturen we naar u terug met het verzoek om een volledige aanvraag opnieuw in te dienen. Binnen drie weken na ontvangst van een volledige aanvraag (aanvraagformulier, verklaring samenstelling huishouden en inkomensgegevens) krijgt u bericht van ons. Voldoet u aan de wettelijke voorwaarden, dan ontvangt u een voorstel tot huurverlaging van ons. Hierin staat wat uw nieuwe huur wordt en wanneer dit in gaat. 

Deel deze pagina

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden