2015 voor Patrimonium woonservice bewogen, maar positief jaar

Publicatiedatum: 20-06-2016

De start van de fusiecorporatie, nieuwe ontwikkelingen in volkshuisvestingsland en het geplande afscheid van de directeur-bestuurder en adjunct-directeur. In veel opzichten is 2015 voor Patrimonium woonservice een bewogen jaar geweest.

De start van de fusiecorporatie, nieuwe ontwikkelingen in volkshuisvestingsland en het geplande afscheid van de directeur-bestuurder en adjunct-directeur. In veel opzichten is 2015 voor Patrimonium woonservice een bewogen jaar geweest. Vandaag verschijnt het jaarverslag van Patrimonium woonservice, met daarin de belangrijkste ontwikkelingen in het afgelopen jaar.

Patrimonium woonstichting en SIB woonservice fuseerden op 1 januari 2015. In de maanden voorafgaand aan dit moment werd de fusie zorgvuldig voorbereid en dat resulteerde zowel voor klanten, stakeholders als medewerkers in een geruisloze start.


Betaalbaar wonen
Binnen de gefuseerde organisatie wordt betaalbaarheid van het wonen één van de belangrijkste opgaven. Het merendeel van onze huidige klanten en de ingeschreven woningzoekenden van Patrimonium woonservice is aangewezen op een betaalbare woning met een maximale huur van € 578,87 (1-2 phh) of € 618, 24 (3+phh) per maand. De regeling passend toewijzen moet er voor zorgen dat huurders een woning huren die past bij hun inkomen.   


Reacties & mutaties
In 2015 ontving Patrimonium woonservice in totaal 29.468 reacties op beschikbare woningen. Dit totale aantal reacties werd gegeven door 3.363 actief woningzoekenden. Het afgelopen jaar waren er 703 nieuwe verhuringen in ons woningbezit.


Nieuwbouw
Het hoogtepunt in onze nieuwbouwportefeuille was in 2015 de oplevering van de Reünie: de transformatie van de bekende Veenendaalse Talmaschool in 43 appartementen. Daarnaast werden Park Spitsbergen (18 grondgebonden woningen, gelegen achter de Meent), 10 eengezinswoningen in het project Van der Heidehof en 18 eengezinswoningen in het project Nova Zembla opgeleverd aan de nieuwe bewoners. 

Naast opgeleverde woningen zijn in 2015 ook diverse nieuwbouwprojecten gestart: aan de Stadhouderslaan, in het Schrijverspark, De Erven in Veenendaal Oost en in zorg/wooncomplex De Shelter (voor mensen met een verstandelijke of psychiatrische beperking) worden nieuwe woningen gerealiseerd. De bewoners van deze nieuwe woningen kunnen in de loop van 2016 hun nieuwe huis betrekken.

Onderhoud
Naast het bouwen van nieuwe woningen wordt de bestaande woningvoorraad goed onderhouden. In 2015 liet Patrimonium 707 bestaande woningen schilderen. Daarnaast werd in 435 woningen een nieuwe keuken geplaatst en werden 71 badkamers vervangen.

Financiën
Het eerste jaar na de fusie is ook in financieel opzicht positief verlopen. Het resultaat na belasting bedraagt € 42,0 miljoen positief en steeg daarmee met € 27,5 miljoen ten opzichte van 2014. Dit is grotendeels toe te rekenen aan de stijging van de waarde van het vastgoed met 30,5 miljoen. Verder namen de bedrijfsopbrengsten in 2015 toe met € 1,1 miljoen, de bedrijfslasten daalden door interne bezuinigingen met € 0,3 miljoen en de rentelasten daalden met € 1,5 miljoen.


Afscheid
Tot slot was 2015 ook het jaar van afscheid en een nieuw begin. Directeur-bestuurder Piet de Vrije en adjunct-directeur Ary-Jan Breur namen in december afscheid van Patrimonium woonservice. Zij hebben een solide organisatie nagelaten, die onder leiding van de nieuwe directeur-bestuurder Trees van Haarst vol ambitie de maatschappelijke prestaties waar wil maken die van een moderne corporatie verwacht mogen worden.

Deel deze pagina