Belasting op huren in 2015 weer hoger

Publicatiedatum: 21-01-2015

Voor elke sociale huurwoning gaat de belasting in 2015 met € 7,- per maand omhoog. Het is een stijging van maar liefst achttien procent. De heffing die het Rijk legt op een huurwoning stijgt daarmee van gemiddeld 530 naar 625 euro per woning per jaar. Vrije sector huurwoningen zijn vrijgesteld van deze belasting.

Voor elke sociale huurwoning gaat de belasting in 2015 met € 7,- per maand omhoog. Het is een stijging van maar liefst achttien procent. De heffing die het Rijk legt op een huurwoning stijgt daarmee van gemiddeld 530 naar 625 euro per woning per jaar. Vrije sector huurwoningen zijn vrijgesteld van deze belasting.

Met deze forse stijging van de belasting op huren komt de heffing in 2015 op tien procent te liggen van de totale huur. Dat wil zeggen dat bij een huur van € 500,- per maand er € 50,- aan het Rijk afgedragen moet worden voor elke sociale huurwoning. Deze belasting komt bovenop de vennootschapsbelasting die sociale verhuurders ook betalen en de BTW die ze betalen op nieuwbouw, onderhoud en andere uitgaven.

De Verhuurdersheffing die woningcorporaties moeten afdragen legt een zware hypotheek op de huren.  Corporaties hebben geen andere inkomsten dan de huren. Wel kunnen ze proberen hun kosten te verlagen. Dat gebeurt op dit moment al fors. Nieuwbouw wordt teruggedrongen, onderhoud beperkt en de overheadkosten worden gereduceerd.  Op deze wijze proberen corporaties de extra belasting niet alleen op te brengen door huurverhoging maar ook door beperking van hun uitgaven. Daarbij dient er uiteraard opgelet te worden dat woningen goed onderhouden worden en dat de leefbaarheid in de wijken niet verslechterd.

De minister van Wonen stelt zich op het standpunt dat de rest van de verhoging van de belasting via hogere huren moet kunnen worden opgebracht. Hij gaat ervan uit dat de huren maximaal met vijf procent mogen stijgen in 2015. Dit maximum geldt voor mensen met een huishoud inkomen van meer dan 43.786,-. Voor huishoudens met een inkomen tot €  34.229,- mag de verhoging maximaal 2,5 % zijn. Voor de groep er tussen in drie procent.

Deze percentages liggen fors boven de inflatie die slechts één procent bedraagt. Probleem is echter dat veel inkomens niet stijgen met de inflatie en dat in veel huishoudens de inkomens afnemen. Hierdoor drukt de huur steeds zwaarder op het huishoudinkomen. Bovendien is er sprake van een  merkwaardig systeem. Door de forse huurverhogingen neemt de inflatie toe waardoor het jaar erop de huur nog weer sterker stijgt. Over 2014 werd de inflatie in hoge mate bepaald door de huurverhoging in dat jaar.

Deel deze pagina