Corporaties vragen aandacht politiek voor wooncrisis

Publicatiedatum: 07-05-2021

Handreiking voor verkiezingsprogramma’s

De wooncrisis moet bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart volgend jaar één van de belangrijkste thema’s zijn. Dat vinden woningcorporaties Patrimonium woonservice en de Veenendaalse Woningstichting (VWS) en hun huurdersvertegenwoordigingen. Daarom hebben zij — vooruitlopend op de verkiezingsprogramma’s die de politieke partijen de komende tijd gaan schrijven — een aantal belangrijke programmapunten op een rij gezet.

‘Input voor partijprogramma’s met betrekking tot sociaal wonen in Veenendaal’. Dat is de ondertitel van de ‘Notitie Partijpunten’ die de corporaties en de huurdersorganisaties hebben gestuurd aan de Veenendaalse politieke partijen en hun gemeenteraadsleden. De notitie geeft informatie over de huidige situatie op de sociale woningmarkt en benoemt de maatregelen die volgens de corporaties en de huurders nodig zijn om de wooncrisis aan te pakken.

Lees/download de notitie hier


Wooncrisis

De wooncrisis wordt onder meer veroorzaakt door een enorm woningtekort, een gebrek aan passende woningen voor alle doelgroepen waardoor de doorstroming stokt, steeds meer kwetsbare mensen die zelfstandig moeten wonen en steeds meer ouderen die langer zelfstandig blijven wonen. Bovendien staan de woningcorporaties — naast de taak te zorgen voor voldoende passende woningen (beschikbaarheid) — ook voor grote opgaven op het gebied van betaalbaarheid, verduurzaming en veilige en fijne leefomgevingen. De financiële middelen schieten daarvoor tekort, mede als gevolg van de miljoenen euro’s belasting die de corporaties in de vorm van de verhuurderheffing jaarlijks betalen aan de Rijksoverheid.

Programmapunten

Verdeeld over vier thema’s — terugdringen woningtekort, leefbare buurten, betaalbaarheid en verduurzamen gebouwde omgeving — reiken corporaties en huurdersorganisaties de politieke partijen verschillende punten aan om op te nemen in hun verkiezingsprogramma’s. Bij nieuwe ruimtelijke woningontwikkelingen in Veenendaal bijvoorbeeld minimaal 30% ten behoeve van langdurige sociale huur. En gemengde wijken: een mix van sociale huur en koop, woningtypen, huishoudingssamenstelling en leeftijden. Maar ook de vraag om een pleidooi naar de landelijke politiek voor verlichting van de belasting voor woningcorporaties.

Regio-omroep XON sprak met de directeur-bestuurders van beide corporaties over de notitie partijpunten. Bekijk het bericht en het inteview op de webste van XON.

Deel deze pagina