Digipanel Patrimonium: huurders geven hun mening

Publicatiedatum: 30-10-2020

Patrimonium wil huurders betrekken bij belangrijke keuzes. Dat doen we onder andere met online onderzoeken. Onlangs hebben we een nieuw onderzoek gehouden met als onderwerpen (online) dienstverlening, thuisgevoel, bewonersideeën en leefbaarheid en veiligheid.

Ongeveer een vijfde van de huurders die we hebben benaderd heeft deelgenomen aan het onderzoek. In totaal waren dat 849 huurders. Onder de leden van ons Digipanel was de respons enorm: ruim driekwart van de leden nam deel aan het onderzoek.

Resultaten: (online) dienstverlening

De deelnemers aan het onderzoek geven gemiddeld een 6,5 voor onze dienstverlening tijdens de coronaperiode. 27% geeft een onvoldoende, 73% een voldoende. 16% is gematigd positief en geeft een 6. Meer dan de helft van de deelnemers (57%) is tevreden en geeft een 7 of hoger. Duidelijk is dat de coronacrisis ook ons parten speelt in de dienstverlening. De belangrijkste kritiekpunten zijn onze telefonische bereikbaarheid en de opvolging die we daaraan geven (zoals terugbellen). Inmiddels hebben we ons klantcontactcentrum verder versterkt om met name deze dienstverlening te kunnen verbeteren.

Onze website wordt vooral gebruikt voor het melden van reparatieverzoeken (35%). Deelnemers die de website gebruiken, geven aan vooral behoefte te hebben aan informatie over lopend en gepland onderhoud. Ook hiermee zijn we direct aan de slag gegaan en deze informatie wordt de komende tijd verder uitgebreid.

Resultaten: thuisgevoel

Bij de vraag naar wat voor huurders het belangrijkst is om zich thuis te voelen in de woning, valt op dat de voorgelegde onderwerpen allemaal ongeveer even belangrijk gevonden worden (20-22%): de buurt, het hebben van een tuin of balkon om lekker buiten te zitten, het onderhoud van de woning en het type woning. Het contact met andere bewoners wordt wel duidelijk het minst genoemd als voorwaarde voor een thuisgevoel in de woning (9%). Daarnaast noemen de deelnemers zelf opvallend vaak rust heel belangrijk voor hun thuisgevoel. 

Als we deze vraag uitsplitsen naar de leeftijdsklassen, dan komen er wel interessante verschillende naar voren:

  • 40 jaar en jonger: onderhoud woning
  • 41 – 50 jaar: de buurt
  • 51 – 60 jaar: de buurt en tuin/balkon
  • 61 – 70 jaar: tuin/balkon
  • 71 jaar en ouder: woningtype en tuin/balkon

We vroegen ook waar Patrimonium aandacht aan zou moeten schenken om bewoners zich meer thuis te laten voelen in hun woning. Hier sprongen drie onderwerpen duidelijk uit: meer/beter onderhoud aan de woning, beter isoleren van de woning en het schoonhouden van flats (gemeenschappelijke ruimtes) en omgeving.

Resultaten: bewonersideeën

We vroegen: Als u als huurder een goed idee heeft voor de straat, flat of portiek, waar zou u dat dan melden? Hierop gaf 58% van de respondenten aan hiervoor contact te zoeken met Patrimonium. 17% kiest hierbij voor de bewonerscommissie. Een kleine groep huurders (13%) gaat liever naar de gemeente. Een mooie uitkomst wat ons betreft. Patrimonium ondersteunt bewonersideeën namelijk van harte. Om hun ideeën te kunnen delen, vinden de meeste deelnemers een enquête of e-mail de handigste middelen.

Resultaten: leefbaarheid/veiligheid

De helft van de deelnemers aan onderzoek ervaart in de eigen hun buurt overlast op het gebied van leefbaarheid en veiligheid. Het gaat hierbij met name om geluidsoverlast, overlast van hangjongeren en verkeersoverlast. Van de huurders die overlast ervaren in hun buurt vindt 61% dat Patrimonium hier iets aan kan doen. Ook voor de politie en gemeente ziet de meerderheid een rol. Bijna een derde van de deelnemers (29%) ziet ook een rol voor de bewoners zelf. Patrimonium ziet het aanpakken van deze overlast ook als een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Word lid van ons Digipanel!

We zijn en gaan met de input die we met dit onderzoek hebben opgehaald aan de slag. In het volgende onderzoek dat we begin 2021 houden, nodigen we alle huurders uit die zich hebben aangemeld voor het Digipanel Patrimonium. Iedere huurder van Patrimonium kan volledig vrijblijvend lid worden van dit Digipanel. We nodigen u dan af en toe uit uw mening te geven over verschillende onderwerpen. Meestal vraagt deelname maar een paar minuten van uw tijd. En iedere keer kunt u zelf bepalen of u mee wilt doen of niet. Ons Digipanel had 357 leden en na het laatste onderzoek zijn daar nog eens 274 nieuwe aanmeldingen bijgekomen. We hebben nu dus al 631 deelnemers! Wilt u ook deelnemen aan het Digipanel van Patrimonium? Meld u dan hier aan!

 

Deel deze pagina