Doelstellingen verbetering volkshuisvesting Veenendaal vastgelegd in Prestatieafspraken 2016

Publicatiedatum: 17-12-2015

Op dinsdag 15 december 2015 hebben de gemeente Veenendaal, de Veenendaalse Woningstichting, Patrimonium woonservice en hun huurdersverenigingen de prestatieafspraken voor 2016 ondertekend.

Op dinsdag 15 december 2015 hebben de gemeente Veenendaal, de Veenendaalse Woningstichting, Patrimonium woonservice en hun huurdersverenigingen de prestatieafspraken voor 2016 ondertekend. 

Deze prestatieafspraken zijn gemaakt in het kader van de nieuwe Woningwet en gebaseerd op de gemeentelijke Woonvisie. In de Woonvisie van de gemeente Veenendaal staan drie speerpunten centraal, namelijk:
- dynamische woonmilieus
- Huishoudens met een zorgvraag
- Inkomens

De corporaties en hun huurdersverenigingen hebben begin november een zogenaamd bod uitgebracht op deze Woonvisie: een reactie waarin zij de uitgangspunten hebben vertaald naar concrete doelen voor het komende jaar. Deze doelen zijn nu door de betrokken partijen vastgelegd en hierover zijn prestatieafspraken gemaakt. 

Met de ondertekening van de prestatieafspraken verbinden de gemeente Veenendaal, de Veenendaalse Woningstichting, Patrimonium woonservice en de huurdersverenigingen van de corporaties zich om gezamenlijk de afgesproken doelen voor 2016 na te streven.  

Wilt u weten welke afspraken er gemaakt zijn, bekijk dan de Prestatieafspraken 2016

Deel deze pagina