Gemeente, corporaties en huurders maken nieuwe prestatieafspraken

Publicatiedatum: 13-12-2019

Een gelijk speelveld voor alle huurders. Dat is een belangrijk streven in de nieuwe prestatieafspraken tussen de gemeente Veenendaal, Patrimonium woonservice, de Veenendaalse Woningstichting en de huurdersorganisaties van beide corporaties. Donderdag hebben zij op het Veenendaalse gemeentehuis de nieuwe prestatieafspraken ondertekend.

Ieder jaar maken gemeente, corporaties en huurders prestatieafspraken en ook voor het komende jaar willen zij hun ambities graag vastleggen. Een belangrijk speerpunt in de nieuwe prestatieafspraken is betaalbaar wonen. Daarbij horen ook het terugdringen van schulden, minder ontruimingen en inzetten op vroegsignalering van problemen.

Gelijk speelveld
Daarnaast willen de ondertekenaars werken aan een gelijk speelveld voor de woningcorporaties en particuliere partijen die sociale huurwoningen willen realiseren: meer gelijkheid in kansen en verplichtingen met betrekking tot de realisatie en verhuur van deze woningen.

Warmtetransitie
Ook het verbeteren van leefbaarheid en veiligheid staat hoog op de agenda. Met een integrale aanpak willen gemeente en corporaties de Veenendaalse buurten verder versterken. En natuurlijk heeft ook duurzaamheid de komende periode de volle aandacht; de partijen gaan samen een visie voor de warmtetransitie opstellen.

De nieuwe prestatieafspraken zijn gemaakt voor 2020. Zodra de nieuwe woon-/omgevingsvisie van de gemeente klaar is, gaan gemeente, corporaties en huurders opnieuw met elkaar in gesprek.

Deel deze pagina