Gemeente en woningcorporaties houden enquête over leefbaarheid

Publicatiedatum: 22-10-2015

Gemeente Veenendaal en woningcorporaties Patrimonium woonservice en de Veenendaalse Woningstichting houden samen een enquête over de leefbaarheid en de veiligheid in de veenendaalse wijken. Zij zijn benieuwd naar de mening van de inwoners over de beleving voor wat betreft de leefbaarheid en veiligheid. De uitkomsten geven per buurt de verbeterpunten aan.

Er worden in de enquête uiteenlopende aspecten behandeld zoals de kwaliteit van de eigen woning  de sociale omgeving en de fysieke leefomgeving zoals bijvoorbeeld groen- en speelvoorzieningen. Ook het veiligheidsgevoel en overlast komen aan de orde.

Om betrouwbare uitkomsten te krijgen zijn naar 14.000 inwoners van Veenendaal de enquêtes verzonden. De gemeente en de woningcorporaties kunnen met de uitkomsten samen met de inwoners verder werken aan het behouden en verbeteren van een goede leefbaarheid en veiligheid in de wijken.

Deel deze pagina