Geschillen naar de Geschillencommissie Woningcorporaties Valleigebied

Publicatiedatum: 11-03-2019

 

Bent u huurder of woningzoekende en komt u er samen met ons niet uit? Dan is uw klacht een geschil geworden. U kunt dit geschil voorleggen aan een Geschillencommissie. Deze commissie geeft ons als woningcorporatie onpartijdig advies over de behandeling van uw klacht.

De Geschillenadviescommissie WERV, die tot voor kort geschillen in behandeling nam, is opgehouden te bestaan. Zij heeft, met instemming van de betrokken huurdersorganisaties, haar taken overgedragen aan de Geschillencommissie Woningcorporaties Valleigebied (GWV).

Meer informatie en het reglement vindt u op de website van de Geschillencommissie Woningcorporaties Valleigebied.

 

Deel deze pagina