Onderzoek onder huurders: “Energie besparen voor lagere woonlasten”

Publicatiedatum: 04-10-2021

Besparen op de woonlasten is voor de meeste huurders van sociale huurwoningen in Veenendaal de belangrijkste reden om zuinig om te gaan met energie. En een meerderheid vindt de beschikbaarheid, betaalbaarheid en kwaliteit van woningen belangrijker dan duurzaamheid. Dit blijkt uit een onderzoek dat Patrimonium woonservice uitvoerde in het kader van de Weken van duurzaam Veenendaal.

Om te onderzoeken hoe huurders denken over actuele onderwerpen, stuurt Patrimonium een aantal keren per jaar een enquête naar haar zogenoemde digipanel. Zo’n 600 huurders hebben zich hiervoor aangemeld om mee te denken met de corporatie. In september was duurzaamheid het thema van het onderzoek, in aanloop naar de Weken van duurzaam Veenendaal, die worden gehouden van 4 t/m 16 oktober. Ruim de helft van de panelleden vulde de vragenlijst volledig in.

Klimaatakkoord

In het klimaatakkoord — een overeenkomst tussen de overheid, bedrijven en organisaties in Nederland om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan — zijn ook voor woningcorporaties afspraken vastgelegd. Bij 86% van de huurders is dat niet bekend, blijkt uit het onderzoek.  De belangrijkste opdracht die de corporaties hebben gekregen is het duurzamer maken van hun woningen. Bijvoorbeeld door ze goed te isoleren, zonnepanelen aan te brengen, gasloos koken mogelijk maken en te zorgen voor circulariteit.

Beschikbaarheid en betaalbaarheid

Ondertussen moeten woningcorporaties ook zorgen voor voldoende, goede en betaalbare woningen. En voor een woonomgeving die schoon, heel en veilig is. Voor al die taken hebben de woningcorporaties niet voldoende geld. Ze moeten dus keuzes maken. Patrimonium legde die keuze voor aan haar digipanel. Beschikbaarheid, betaalbaarheid en kwaliteit (in die volgorde) vinden de huurders het belangrijkst. Onderaan staan leefbaarheid en (op afstand) circulariteit. Duurzaamheid komt op de vierde plaats. En verduurzaming mag alleen tot huurverhoging leiden als de energiekosten met minimaal hetzelfde bedrag dalen, vinden veel huurders.

Lagere woonlasten

Beschikbaarheid van sociale huurwoningen wordt door de huurders voor het eerst sinds jaren belangrijker genoemd dan betaalbaarheid. Niet vreemd gezien alle publiciteit rond de wooncrisis in Nederland. Maar ook de vraag naar aandacht voor betaalbaarheid blijft onverminderd hoog. Veel panelleden geven aan moeilijk rond te kunnen komen. De aandacht van de verhuurder voor duurzaamheid vinden zij dan ook vooral belangrijk als dat leidt tot lagere woonlasten. Slechts 8% van de panelleden vindt dat de huren mogen stijgen om de verduurzaming van woningen mogelijk te maken.

Groene stroom

Maar liefst 80% van de deelnemers aan het onderzoek geeft aan bewust zuinig om te gaan met energie. Voor ruim tweederde is kostenbesparing hiervoor het belangrijkste argument. Voor ruim een kwart weegt het milieuaspect het zwaarst. Manieren om energie te besparen die veel worden genoemd zijn de verwarming lager zetten, ledverlichting, korter douchen, apparaten niet op stand-by, een extra trui aan en een waterbesparende kraan of douchekop. Bijna twee derde van de panelleden zegt bewust voor groene stroom te kiezen. En slechts 2% van de deelnemers geeft aan zich helemaal niet met energiebesparing bezig te houden.

Informatiemarkt Duurzaam Wonen

Het onderzoek is onderdeel van de activiteiten die Patrimonium samen met de Veenendaalse Woningstichting (VWS) organiseert tijdens de Weken van duurzaam Veenendaal. Zij nemen ook deel aan de Informatiemarkt Duurzaam Wonen, op zaterdag 9 oktober, van 11 tot 15 uur, in het gemeentehuis van Veenendaal. Kijk voor meer informatie op www.patrimonium.nl/duurzaamheid.

Ook deelnemen aan het digipanel van Patrimonium?

Patrimonium wil huurders vaker betrekken bij belangrijke keuzes. Dat doen we onder andere met online onderzoeken. Huurders van Patrimonium kunnen volledig vrijblijvend lid worden van ons Digipanel. De leden van dit panel nodigen we vaker uit hun mening te geven over verschillende onderwerpen. Meestal vraagt deelname maar een paar minuten van uw tijd. En iedere keer kunt u zelf bepalen of u mee wilt doen aan het onderzoek. Ons Digipanel heeft al meer dan 600 deelnemers! Wilt u ook lid worden van het Digipanel van Patrimonium? Meld u dan hier aan!

 

Deel deze pagina