Intentieovereenkomst Gebiedsvisie woonwijk Franse Gat feestelijk ondertekend

Publicatiedatum: 19-03-2018

Zeven organisaties hebben op 15 maart in Buurtcentrum Plein Zuid de Intentieovereenkomst ondertekend voor het ontwikkelen van de Gebiedsvisie voor de woonwijk Franse Gat. De gemeente Veenendaal, Patrimonium woonservice en de Veenendaals Woningstichting, de provincie Utrecht, GGD regio Utrecht, Stedin, en Waterschap Vallei en Betuwe bundelen de krachten om in de komende tien jaar de leefbaarheid en de duurzaamheid te verbeteren van woonwijk het Franse Gat.

Wijkwethouder Nermina Kundic: ’Het is fantastisch dat zoveel partijen samen toewerken naar een mooie toekomstbestendige wijk. Ik ben heel blij met deze belangrijke stap èn met de goede samenwerking met de bewonersorganisaties, de ondernemers en organisaties in deze wijk. Fijn dat leden van de bewonerscommissies dit mooie moment bijwoonden.’


‘Wij zijn blij met deze samenwerking’, aldus Trees van Haarst, directeur-bestuurder Patrimonium woonservice. ‘Samen optrekken geeft vooral een beter resultaat voor de bewoners van deze wijk.’ 


Gedeputeerde Pim van den Berg: ‘Als provincie zijn we blij dat we samen werken aan een duurzame energieneutrale wijk waar het nog beter wonen, werken en ontmoeten is.’

Sterke basis

De tussenrapportage ‘Gebiedsvisie Franse Gat, Van opgaven naar wensen’ is op dinsdag 13 maart vastgesteld door het College. Hier heeft de gemeente samen met Patrimonium woonservice een sterke basis gelegd voor het verder ontwikkelen van de Gebiedsvisie Franse Gat. Het plan is om de woningen, groen, spelen, parkeren, gezondheidszorg, bodemkwaliteit en natuurwaarden te verbeteren en toekomstbestendig te maken. Als de kaders duidelijk zijn, gaan de gemeente, woningcorporaties samen met de andere participerende organisaties in gesprek met bewoners, ondernemers en organisaties over de belangrijke aandachtspunten in deze authentieke Veense wijk.

Deel deze pagina