Patrimoniums jaarverslag 2020

Publicatiedatum: 12-05-2021

Mensen Wonen Samen is het motto van Patrimonium. Wonen is wat we doen, samen is hoe we het doen en mensen is waarvoor we het doen. Mensen Wonen Samen is ook de rode draad door ons jaarverslag 2020 dat net is verschenen. Aan de hand van die drie thema’s belicht het jaarverslag steeds vijf onderwerpen die het jaar 2020 hebben getekend.

Corona bijvoorbeeld, onder het thema Mensen. Patrimonium heeft veel hoogbouw en waar veel mensen bij elkaar wonen, is altijd aandacht nodig voor leefbaarheid. Het afgelopen jaar door de coronacrisis veel meer dan gebruikelijk. Daarnaast hebben we binnen het thema Mensen onder andere aandacht voor kwetsbare bewoners en senioren.

Onder het thema Wonen komen nieuwbouw en een aantal grote onderhoudsprojecten aan de orde. Daarnaast bespreken we de spanning tussen de grote opgaven waar Patrimonium als woningcorporatie voor staat en de beperkte middelen die zij daarvoor beschikbaar heeft. Ook interessant: enkele kengetallen over de woningen van Patrimonium en de klanttevredenheid van huurders.

Het thema Samen behandelt de samenwerking die Patrimonium actief zoekt: met huurders, de gemeente Veenendaal en in de regio. Ook de ontwikkeling van de organisatie van Patrimonium en de daarbij horende verbouwing van het kantoor komen binnen het thema Samen aan de orde.

Het jaarverslag van Patrimonium is te bekijken en te downloaden via patrimonium.nl/jaarverslag-2020.

Deel deze pagina