Maatschappelijke prestaties Patrimonium goed beoordeeld

Publicatiedatum: 24-10-2019

Woningcorporaties zijn verplicht eens per 4 jaar hun maatschappelijk presteren te laten toetsen door een onafhankelijke commissie. Afgelopen jaar heeft onderzoeksbureau Ecorys bij Patrimonium deze zogenoemde maatschappelijke visitatie uitgevoerd. Hiervoor is een groot aantal stakeholders geïnterviewd, waaronder de Huurdersvereniging Patrimonium, de gemeente Veenendaal, collega-corporatie Rhenam Wonen, diverse zorgorganisaties en de Nationale Politie.

Bij de visitatie maakte Ecorys gebruik van de ‘Methodiek Maatschappelijke Visitatie Woningcorporaties 6.0’. De ijknorm is in deze methodiek gesteld op een 6. Met een 6 geeft de commissie aan dat de organisatie voldoende scoort op het onderdeel waarvoor het cijfer is gegeven. Meer of minder punten betekent dus dat de corporatie beter of slechter presteert op dat onderdeel. In de vorige visitatie was de ijknorm een 7.

Mooie cijfers
Patrimonium is blij met de positieve beoordeling van de visitatiecommissie, die op alle onderdelen boven de ijknorm ligt:

Presteren naar opgaven en ambities 7,0
Presteren volgens belanghebbenden   7,6
Presteren naar vermogen   7,0
Governance van maatschappelijk presteren           7,5

Lokale verankering
Bijzonder blij zijn we ook met de waardering die veel stakeholders uitspreken voor de maatschappelijke prestaties van en de samenwerking met Patrimonium. Ook zij geven allemaal een waarderingscijfer boven het ijkpunt. Van onze huurders krijgen wij een 8,3, de gemeente Veenendaal geeft een 6,8 en de overige geïnterviewde stakeholders waarderen ons gemiddeld met een 7,7. De gemeente noemt Patrimonium over het algemeen zeer coöperatief en de huurders spreken van een zeer sociale en transparante woningcorporatie. De overige stakeholders vinden dat Patrimonium actief en zichtbaar is in de wijken en op een goede wijze invulling geeft aan de lokale verankering.

Ontwikkelkansen
“Onze stakeholders vinden dat we tevreden kunnen terugblikken en dat, samen met alle medewerkers, veel bereikt is”, schrijft directeur-bestuurder Trees van Haarst in haar bestuurlijke reactie op het visitatierapport. “Dat betekent overigens niet dat we al zijn waar we willen zijn. De visitatiecommissie reikt een aantal onderwerpen aan. Daarnaast zien wij zelf ook nog volop ontwikkelkansen. Toch vind ik het ook goed om bij deze positieve uitkomsten stil te staan en alle medewerkers en Raad van Commissarissen ervoor te bedanken dat zij dat mogelijk hebben gemaakt.”

Het volledige visitatierapport kunt u hier lezen en downloaden. Een samenvatting vindt u op pagina 12.

 

Deel deze pagina