Meer asielzoekers in 2015

Publicatiedatum: 22-01-2015

Veenendaal moet in 2015 tweemaal zoveel woningen reserveren voor asielzoekers. Alleen al in de eerste helft van 2015 worden er 53 mensen met een verblijfsvergunning verwacht, die recht hebben op een woning. Woningcorporaties moeten bijna één op de tien vrijkomende woningen reserveren voor deze mensen.

Veenendaal moet in 2015 tweemaal zoveel woningen reserveren voor asielzoekers. Alleen al in de eerste helft van 2015 worden er 53 mensen met een verblijfsvergunning verwacht, die recht hebben op een woning. Woningcorporaties moeten bijna één op de tien vrijkomende woningen reserveren voor deze mensen.

Directeur Piet de Vrije van Patrimonium geeft aan dat het in de afgelopen jaren vrijwel alleen corporaties zijn die deze mensen huisvesten. Dat is volgens hem ook een taak van corporaties. Wel vraagt hij om bijzondere aandacht, nu er sprake is van zo’n sterke stijging. Alleenstaande asielzoekers zijn vaak jonger dan 23 jaar. Voor hen mag de huur niet hoger liggen dan 375 euro per maand, anders hebben ze geen recht op huurtoeslag. Zonder die subsidie hebben ze onvoldoende geld om zelfstandig te kunnen wonen. Van deze goedkope woningen komen er echter erg weinig vrij.

Bovendien pleit De Vrije voor goede begeleiding. Mensen die asiel vragen zijn soms getraumatiseerd. Om goed te kunnen functioneren is sociale en soms psychische begeleiding nodig. Ook ondersteuning bij beheer van het huishoudbudget en woonbegeleiding is vereist. Asielzoekers hebben vaak een lange weg afgelegd om hier te komen. Ook om een verblijfsvergunning te krijgen heeft men in Nederland een lang traject moeten afleggen. Als men eindelijk zelfstandig kan gaan wonen moet men vanuit het niets weer een nieuw leven opbouwen. Vanuit Den Haag komt er onvoldoende geld beschikbaar om deze mensen goed te begeleiden en te ondersteunen om weer normaal te kunnen functioneren, een huis in te richten en een huishouden op te bouwen.

Asielzoekers hebben zelf geen keuzevrijheid voor een bepaald soort woning. De woning die wordt toegewezen moet worden geaccepteerd. Daar tegenover staat dat men niet op de wachtlijst hoeft te staan. Voor een vrijgekomen corporatiewoning zijn er gemiddeld vijftig reacties van andere woningzoekenden. 

De situatie van de verdubbeling van het aantal asielzoekers is in Veenendaal niet anders dan in de rest van Nederland. Elke gemeente krijgt naar rato van zijn grootte een aantal mensen met een verblijfsvergunning toegewezen om te huisvesten.

Deel deze pagina