Patrimonium blijft Scoren in de Wijk steunen

Publicatiedatum: 25-06-2021

Nieuwe samenwerkingsovereenkomst getekend

Kinderen en hun ouders direct betrekken bij het prettig samen wonen in de wijk en het voorkomen van overlast, vervuiling en vandalisme. Dat is het doel van Scoren in de Wijk, een project dat al negen jaar successen boekt en inmiddels actief is in vier Veenendaalse wijken. Patrimonium woonservice en de stichting Scoren in de Wijk bestendigden donderdag hun samenwerking met de ondertekening van een nieuwe samenwerkingsovereenkomst.
Sport als instrument

Scoren in de Wijk organiseert sport- en sociale activiteiten voor kinderen van 8 tot 12 jaar. Daarmee leren en ervaren de kinderen op speelse wijze dat verantwoordelijkheid dragen voor je eigen leefomgeving belangrijk is. En dat positief omgaan met alle bewoners jouw wijk tot “de leukste wijk van Nederland” kan maken. Scoren in de Wijk laat meer dan 160 kinderen wekelijks anderhalf uur sporten. Daarbij leren ze allerlei sociale vaardigheden. Bovendien kunnen de kinderen tijdens activiteiten punten scoren, waarmee ze aan het eind van het jaar een leuke excursie verdienen.

Veel steun

Scoren in de Wijk is in 2013 gestart op initiatief van Patrimonium woonservice en Sportservice Veenendaal om een bijdrage te leveren aan de sociale cohesie in een aantal wijken. In 2018 is de stichting Scoren in de Wijk opgericht die gesteund wordt door Patrimonium, de gemeente Veenendaal en Sportservice Veenendaal. Inmiddels is Scoren in de Wijk actief in vier Veenendaalse wijken waar Patrimonium veel woningen verhuurt: Engelenburg, het Franse Gat, PWA-Park en Dragonder.  

Betrokken bij de woonomgeving

“Met onze steun aan Scoren in de Wijk willen we bijdragen aan de leefbaarheid de wijken waar veel van onze huurders wonen”, zegt directeur-bestuurder Trees van Haarst van Patrimonium. “Het project slaagt daar bijzonder goed in door zowel kinderen als hun ouders actief te betrekken bij het met respect voor elkaar samen wonen in de wijk. Zo raken de kinderen al op jonge leeftijd betrokken bij hun woonomgeving. Ze voeren ook schoonmaakacties uit en komen in contact met andere bewoners en organisaties in de wijk. Spelenderwijs worden ze zo bewust gemaakt van wat wonen, leefbaarheid en veiligheid inhoudt en hoe zij daaraan zelf kunnen bijdragen.” 

Kijk voor meer informatie over Scoren in de Wijk op scorenindewijkveenendaal.nl.

Op de foto: Ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst door Trees van Haarst (Patrimonium) en Menno Vinke (secretaris) en René van Elferen (voorzitter) van stichting Scoren in de Wijk. Op de achtergrond: Cora van der Poel (Patrimonium), Jaap Pilon (coördinator Scoren in de Wijk) en Wilco den Hartog (Sportservice Veenendaal)

 

Deel deze pagina