Patrimonium en huurdersvereniging akkoord over de huurverhoging 2016

Publicatiedatum: 21-03-2016

Na een paar onderhandelingsronden hebben Huurdersvereniging Patrimonium Veenendaal en Patrimonium woonservice een akkoord bereikt over de (inkomensafhankelijke) huurverhoging per 1 juli 2016.

Na een paar onderhandelingsronden hebben Huurdersvereniging Patrimonium Veenendaal en Patrimonium woonservice een akkoord bereikt over de (inkomensafhankelijke) huurverhoging per 1 juli 2016. De beleids- en uitvoeringsnotitie hierover zijn door beide partijen op 14 maart 2016 ondertekend.

Van groot belang voor de Huurdersvereniging is dat vooral de huurders met de laagste inkomens de minste huurverhoging krijgen. Ook dit jaar is daarom weer gebruik gemaakt van de mogelijkheid van inkomensafhankelijke huurverhoging. 

Huurders met een laag inkomen en een relatief hoge huur krijgen een zo laag mogelijke huurverhoging. Gemiddeld komt dit voor de laagste inkomens (< € 34.678,-) neer op maximaal  0,6% huurverhoging. De totale huurverhoging over het hele woningbezit van Patrimonium komt uit op gemiddeld 1,2%. 

Nieuw is de afspraak dat huurders met een inkomen tussen de 34 en de 39 duizend euro een lagere huurverhoging kunnen aanvragen. Dat kan alleen wanneer er aangetoond kan worden dat er een forse (maximale) eigen zorgbijdrage wordt betaald.

De Huurdersvereniging en Patrimonium, maar ook de Woonbond, kijken terug op een goed proces en zijn tevreden over de goede afspraken die ze hierover met elkaar gemaakt hebben.

Voorbehoud
Er is nog wel een voorbehoud. De Eerste Kamer spreekt zich op dinsdag 22 maart uit over de inkomensafhankelijke huur, waarbij woningcorporaties bij de belastingdienst inkomensgegevens van huurders op mogen vragen. Zonder inkomensafhankelijke huur kunnen woningstichtingen die verschillen in huurverhogingen niet doorvoeren.

Deel deze pagina