Patrimonium en Huurdersvereniging akkoord over huurverhoging 2015

Publicatiedatum: 08-04-2015

Na een paar onderhandelingsronden hebben Huurdersvereniging Patrimonium en Patrimonium woonservice op 9 maart 2015 een akkoord bereikt over de inkomensafhankelijke huurverhoging per 1 juli 2015. De beleids- en uitvoeringsnotitie hierover zijn door beide partijen ondertekend.
Ook in 2014 is de huurverhoging op basis van goede onderhandeling en afspraken tot stand gekomen. Beide jaren is de Huurdersvereniging ondersteund door de Woonbond.

Van groot belang voor de Huurdersvereniging is dat de lagere inkomens de minste huurverhoging krijgen. Ook dit jaar is daarom weer gebruik gemaakt van de mogelijkheid van inkomensafhankelijke huurverhoging.
Huurders met een laag inkomen en een relatief hoge huur krijgen een zo laag mogelijke huurverhoging. Gemiddeld komt dit voor de laagste inkomens neer op ongeveer 1,5% huurverhoging. De totale huurverhoging over het hele woningbezit van Patrimonium komt uit op gemiddeld 2%.

De Huurdersvereniging en Patrimonium, maar ook de Woonbond, kijken terug op een goed proces en zijn tevreden over de goede afspraken die ze hierover met elkaar gemaakt hebben.

Deel deze pagina