Patrimonium koppelt huurverhoging aan energieprestatie

Publicatiedatum: 15-04-2019

De prijzen van sociale huurwoningen stijgen ieder jaar met enkele procenten. Woningcorporaties vangen hiermee de prijsstijgingen op, die onder meer zorgen voor hogere onderhoudskosten. De rijksoverheid bepaalt jaarlijks hoeveel de huren mogen stijgen. Patrimonium woonservice kijkt bij het bepalen van de huurverhoging niet alleen naar het inkomen van de huurders maar ook naar de zogenaamde streefhuur en de energieprestatie van de woning.

De maximale stijgingspercentages die de rijksoverheid heeft vastgesteld voor 2019 zijn 4,1% voor huishoudens met een inkomen tot en met 42.436 euro en 5,6% voor huishoudens met een hoger inkomen. Gemiddeld mogen de huren stijgen met 2,6%. Daarvan is 1,6% ter correctie van de prijsstijgingen en 1% voor de extra kosten die corporaties moeten maken bij het verbeteren van hun woningbezit. Met name op het gebied van verduurzaming staan corporaties de komende jaren voor een enorme opgave. De gemiddelde huurstijging bij Patrimonium komt in 2019 uit op 2,1%.

Streefhuur
Patrimonium kiest er nadrukkelijk voor om niet alle huren met hetzelfde percentage te verhogen. Het uitgangspunt is dat de sterkste verhogingen terechtkomen bij huurders met een hoog inkomen en een relatief lage huur. Hierbij speelt ook de streefhuur van de woning een rol. De streefhuur is de huurprijs waarvan Patrimonium vindt dat die bij de woning past. Als de huidige huur lager is dan de streefhuur, dan stijgt de huur sterker dan wanneer de huurprijs hoger is dan de streefhuur.

Energieprestatie
Ook de energieprestatie van de woning weegt mee bij het bepalen van de huurverhoging. Bij huurders met hoog inkomen en een bijzonder energiezuinige woning (labels A en B) waarvan de huurprijs ruim onder de streefhuur ligt, stijgt de huur het meest. Zij hebben immers lagere energielasten. Huurders met laag inkomen, een niet energiezuinige woning (labels EFG) en een huurprijs ruim boven de streefhuur, krijgen zelfs een kleine huurverlaging.

Huurdersvereniging Patrimonium Veenendaal (HPVP) heeft inmiddels met de plannen voor de huurverhoging ingestemd. Op vrijdag 29 maart ondertekenden Patrimonium en de Huurdersvereniging de overeenkomst voor de huuraanpassing van 2019. De huurverhoging gaat in per 1 juli 2019.

Meer informatie
Huurders van Patrimonium ontvangen deze week een brief waarin hun persoonlijke huurverhoging wordt toegelicht. Meer informatie is ook te vinden op de website van Patrimonium: patrimonium.nl/ik-huur/huur-betalen/huurverhoging.

 

Deel deze pagina