Patrimonium matigt de huurverhoging in 2017

Publicatiedatum: 23-03-2017

Patrimonium woonservice en de Huurdersvereniging hebben overeenstemming bereikt over de huurverhoging per 1 juli 2017.

Patrimonium woonservice en de Huurdersvereniging hebben al in een vroeg stadium overeenstemming bereikt over de huurverhoging die per 1 juli van dit jaar wordt doorgevoerd. In 2017 bedraagt de totale gemiddelde huurverhoging bij Patrimonium voor alle woningen 0,7%. 

De huurverhoging wordt ook anders dan in voorgaande jaren. De nieuwe (wettelijke) huursombenadering wordt ingevoerd. Dat houdt in dat deze huurverhoging inclusief de huurprijsaanpassingen is, wanneer een woning opnieuw verhuurd wordt (huurharmonisatie). Wettelijk mag deze huurverhoging 1,3% zijn, namelijk 1% boven inflatie. De inflatie is 0,3%. Patrimonium gebruikt deze wettelijke ruimte om de huur te mogen verhogen dus niet in zijn geheel.

Wat gaan de huurders er van merken?
Er zijn wel verschillen in de percentages huurverhoging. De meeste huurders krijgen een huurverhoging van 0, 0,7 of 1,0 % (inclusief inflatie). De huurverhoging kan bij een inkomen tot € 40.349,- variëren van – 2,5% tot + 2,5%. Het kan dus zijn dat de huur per 1 juli 2017 wordt verlaagd. Dat gebeurt als de huidige huur (aanzienlijk) hoger is dan de streefhuur, die voor de woning is berekend en dan alleen wanneer het  verzamelinkomen lager is dan € 40.349,- per jaar. De streefhuur is de nieuwe huurprijs als een woning opnieuw wordt verhuurd na een verhuizing. 

Huurders met een inkomen boven de € 40.349,- kunnen eventueel een huurverhoging tot maximaal 4,0% krijgen. Dat gebeurt alleen als de huidige huurprijs veel lager is dan de eerder genoemde streefhuur. 

Hennie Nagel, voorzitter van de Huurdersvereniging, is tevreden over de afspraken: “Ik vind dat we met elkaar de belangen van de huurders heel duidelijk voorop hebben gezet. De gemiddelde huurverhoging blijft ruim binnen de toegestane 1,3% en ook huurverlaging voor sommige huurders is ons natuurlijk zeer welkom”

Naast afstemming over de huurverhoging 2017 is ook al eerder overeenstemming bereikt over lagere huren wanneer een woning opnieuw wordt verhuurd. Huurders die nieuw komen wonen gaan regelmatig verhoudingsgewijs minder huur betalen. Dit biedt meer woningzoekenden met een laag inkomen een kans op een goedkope woning. 

Trees van Haarst, directeur Patrimonium, licht deze beslissing toe: “De aanleiding voor deze beslissing tot huurverlaging voor nieuwe huurders is onder andere de wet Passend Toewijzen. Als gevolg van deze wet, die in januari 2016 is ingevoerd, komen woningzoekenden voor veel sociale huurwoningen niet meer in aanmerking, omdat de huurprijs te hoog is voor hun inkomen. Dat vinden we bij Patrimonium geen goede ontwikkeling, vandaar dat we onze woningen toegankelijker willen maken voor nieuwe huurders en mensen die graag eens naar een andere woning zouden willen verhuizen”

Deel deze pagina