Patrimonium woonservice legt verantwoording af over afgelopen vier jaar

Publicatiedatum: 09-04-2015

Patrimonium woonservice laat zich dit jaar weer beoordelen op haar prestaties van de afgelopen jaren. Als lid van brancheorganisatie Aedes vindt een dergelijke beoordeling elke vier jaar plaats. Op maandag 13 april start het beoordelingstraject, de ‘visitatie’. Deze wordt uitgevoerd door een commissie van Raeflex, een onafhankelijk bureau dat is gespecialiseerd in visitaties bij woningcorporaties.

Patrimonium woonservice laat zich dit jaar weer beoordelen op haar prestaties van de afgelopen jaren. Als lid van brancheorganisatie Aedes vindt een dergelijke beoordeling elke vier jaar plaats. Op maandag 13 april start het beoordelingstraject, de ‘visitatie’. Deze wordt uitgevoerd door een commissie van Raeflex, een onafhankelijk bureau dat is gespecialiseerd in visitaties bij woningcorporaties.

Waarom een visitatie?
Elke vier jaar worden de maatschappelijke prestaties van woningcorporaties beoordeeld. Vanaf juli wordt dit wettelijk verplicht gesteld. De beoordeling komt tot stand door gesprekken te voeren met onder andere huurders- en bewonersverenigingen, wethouders en ambtenaren van de gemeente, zorginstellingen en andere betrokken partijen. 

Zij kunnen aangeven in hoeverre ze tevreden zijn met het functioneren van de corporatie, bijvoorbeeld op het gebied van huisvesting, kwaliteit van wijken en buurten en de communicatie. Daarnaast levert de woningcorporatie zelf input door de visitatiecommissie te voorzien van informatie over de prestaties, opgaven en ambities van de afgelopen vier jaren.  

Uitkomsten
Aan de hand van de uitkomsten van de visitatie kan de woningcorporatie zien of het op de goede weg is en waar mogelijke verbeterpunten liggen. Het resultaat van de visitatie, de eindbeoordeling, wordt verwerkt in een openbaar rapport. 

Het rapport over de visitatie bij Patrimonium wordt na het verschijnen op deze website geplaatst. Dit zal naar verwachting rond september 2015 zijn.  

Heeft u vragen over de visitatie? Neem dan contact op met:
Piet de Vrije
Directeur – bestuurder Patrimonium woonservice
(0318) 55 79 24

Deel deze pagina