Patrimonium woonservice presenteert haar plan voor 2015

Publicatiedatum: 05-01-2015

Het begin van de gefuseerde woningcorporatie zal direct een intensief jaar worden. Patrimonium woonservice presenteert voor 2015 een serie belangrijke plannen voor Veenendaal, haar huurders en woningzoekenden

Het begin van de gefuseerde woningcorporatie zal direct een intensief jaar worden. Patrimonium woonservice presenteert voor 2015 een serie belangrijke plannen voor Veenendaal, haar huurders en woningzoekenden. Bij deze plannen zet Patrimonium de sociale bijdrage die ze wil leveren centraal.

De betaalbaarheid van het wonen staat in de plannen voorop. Dat blijkt ook onder meer uit de plannen om de 7.500 woningen van de stichting verder te verbeteren, ook op het gebied van isolatie en energieprestatie. De nieuwe stichting wil de traditie van SIB Woonservice en Patrimonium woonstichting voortzetten om hard te werken aan veiligheid en leefbaarheid in de buurten en wijken. Daarbij wil ze aansluiten bij de plannen van de gemeente Veenendaal om zorg en welzijn meer vorm te geven vanuit de wijken.

Nu de gemeenten op dat gebied van het Rijk meer taken krijgen, neemt  Patrimonium zich voor om op deze terreinen nog intensiever met de gemeente samen te werken. Ze doet dit vanuit haar verantwoordelijkheid voor prettige woonmilieus. 

Niet alleen met de gemeente wil de nieuwe Patrimonium de samenwerking intensief houden. Ook met de instellingen op het gebied van welzijn en zorg en met de politie wil men de goede relatie voortzetten.

In de afgelopen jaren werkten Patrimonium en de SIB al intensief samen met huurders, bewonerscommissies en de huurdersverenigingen. In Nederland bestaat de wens om huurders nog meer invloed te geven bij het beleid van corporaties. Patrimonium wil bij die wens aansluiten.

Van de 7.500 huishoudens in de woningen van Patrimonium zijn er bijna 3.000 met huurders die ouder zijn dan 65 jaar. Hiervoor wil Patrimonium speciale aandacht behouden. Dit uiteraard naast de woondiensten die voor jongeren van belang zijn. Tweederde van de nieuwe huurders is jonger dan 30 jaar.

Patrimonium zal in 2015 40 miljoen euro in Veenendaal investeren. Het gaat voor de helft om uitgaven voor nieuwbouw en voor de andere helft om onderhoud en verbetering aan de bestaande woningen. Daarbij  is ook een miljoen inbegrepen voor energiebesparende maatregelen waarmee Patrimonium de woonlasten voor huurders wil helpen verlagen.

Activiteitenplan 2015 Patrimonium woonservice

Deel deze pagina