Prachtig afscheid Piet de Vrije en Ary Jan Breur

Publicatiedatum: 09-12-2015

Op dinsdag 8 december is in theater De Lampegiet afscheid genomen van directeur Piet de Vrije en adjunct-directeur Ary Jan Breur van Patrimonium woonservice. Zij gaan beiden per 1 januari 2016 met pensioen. Het werd een afwisselende middag! Met het thema ‘Patrimonium Draait Door’ wisselden sprekers, filmpjes, foto’s en live-muziek elkaar in hoog tempo af.

De middag stond onder de bezielende en humorvolle leiding van Jaap Pilon, oud-wethouder van Veenendaal en goede bekende van zowel Piet de Vrije als Ary Jan Breur. Bekende sprekers waren bereid gevonden mee te doen aan de tafeldiscussie over de nieuwe woningwet: Marc Calon (voorzitter Aedes), Ronald Paping (directeur Woonbond), Marieke Overduin (wethouder gemeente Veenendaal) en Hennie Nagel (voorzitter Huurderscommissie) droegen hun steentje bij en sloten af met een afscheidswoord richting beide heren. De tafeldiscussie werd afgewisseld met live muziek, foto’s én het Woonbond Actielied, gezongen door Ronald Paping en geassisteerd door de aanwezigen in de zaal.

Een van de hoogtepunten van het programma vormde de uitreiking van de erepenning van de gemeente Veenendaal aan Piet de Vrije. Burgemeester Wouter Kolff van Veenendaal sprak De Vrije toe en roemde de bijdrage die hij de afgelopen 20 jaar heeft geleverd aan de volkshuisvesting in Veenendaal. Een volledige verraste Piet de Vrije mocht hiervoor de erepenning van Veenendaal in ontvangst nemen.

Net zoals gedurende de loopbaan van Piet en Ary Jan was tijdens de afscheidsmiddag een belangrijke rol weggelegd voor de huurders. Diverse huurders spraken in een filmpje hun waardering uit voor de samenwerking met beide directeuren: een mooie kroon op het werk. De persoonlijke speech van beide echtgenotes weerspiegelde de warmte en passie die beide heren tijdens hun loopbaan hebben gehad voor hun vak: passende  huisvesting bieden aan diverse doelgroepen in de samenleving.

Al met al een zeer geslaagde middag, met veel humor en afwisseling. Een waardig afscheid! Na het zaalprogramma kregen de gasten tijdens de receptie de gelegenheid om ook persoonlijk afscheid te nemen van Piet en Ary Jan.   

Deel deze pagina