Sloop deel woningen Dennenlaan onvermijdelijk

Publicatiedatum: 20-05-2020

Het slopen van een deel van de woningen aan de Dennenlaan is onvermijdelijk. Dat stelt Trees van Haarst, directeur-bestuurder van Patrimonium, in De Rijnpost. 

“Al in 2017 is Patrimonium een uiterst zorgvuldig proces gestart, oorspronkelijk met de ambitie de woningen te renoveren”, legt zij uit in de krant. “De toenmalige bewoners zijn intensief bij dit traject betrokken geweest. Gaandeweg brachten verschillende onderzoeken, uitgevoerd door onafhankelijke adviesbureaus, een veelheid aan problemen aan het licht, die onder meer te maken hebben met de technische staat en ouderdom van de woningen, met veiligheid en sociale aspecten. Uiteindelijk werd duidelijk dat renovatie geen reële optie meer is.”

Betonrot

De technische staat van de woningen maakt renovatie tot een vrijwel onmogelijke opgave. De woningnood was groot na de oorlog en er moest worden gebouwd met de materialen die voorhanden waren. “Onder meer betonrot, scheuren in gevels en kwetsbare gevelophangelementen zijn nu het gevolg”, stelt Van Haarst. “En slopen van alleen de constructies met betonrot kan ernstige effecten hebben op onder meer de stabiliteit van de woning.” Ook sociaal zijn er de nodige problemen. Het dak van de berging fungeert als achteruitgang en terras van de bovenwoning. Bovenburen hebben dus direct inkijk in de achtertuin van hun benedenburen. De tuinen van de bovenwoningen liggen achter het achterpad, ver weg van de woning. “Daardoor verloederen veel tuinen en worden de achterpaden als onveilig ervaren door de omwonenden”, weet van Haarst. “Al deze aspecten zorgen voor sociale onrust en ongewenste situaties.”

Flink deel woningen bewaard

Het definitieve sloopbesluit dateert al van augustus 2018. Met instemming van de huurdersvereniging is in oktober 2018 een sociaal plan voor de bewoners vastgesteld. En in november 2018 heeft de gemeente Veenendaal vergunning verleend voor tijdelijke verhuur op basis van de Leegstandswet. Inmiddels zijn 49 van de 52 oorspronkelijke bewoners elders gehuisvest.
Van Haarst merkt op dat Patrimonium de duplexwoningen aan de overkant van de Dennenlaan zodanig kan verbeteren dat sloop niet aan de orde is. “Ook hier gaat het om woningen uit de wederopbouwperiode en woningen met een vergelijkbare architectuur. Maar deze woningen hebben minder ernstige technische gebreken én aanzienlijk minder sociale problemen. Zo blijft een flink deel van de wederopbouwwoningen dus bewaard.”

Betaalbare huurwoningen

De sloop van de woningen aan de Dennenlaan gaat volgens planning in oktober van dit jaar van start. “De verdere planontwikkeling heeft opgeleverd dat we op de plek van de 52 te slopen woningen, 75 nieuwe, betaalbare woningen kunnen realiseren”, legt Van Haarst uit. “Woningen voor een- tot tweepersoonshuishoudens met een huurprijs onder de huurtoeslaggrens. Daarmee komen we tegemoet aan een grote behoefte aan kleine, betaalbare woningen en geven we invulling aan de prestatieafspraken die we hebben gemaakt met de gemeente Veenendaal.”

Lees hier het artikel in De Rijnpost.

 

 

Deel deze pagina