Stookkosten stijgen

Publicatiedatum: 13-03-2019

 

In de media is er al volop aandacht voor geweest: als gevolg van belastingverhogingen en stijgende netbeheerskosten, gaan de energiekosten dit jaar flink omhoog. Ook huurders van Patrimonium krijgen daarmee te maken.

In huurwoningen waar gebruik wordt gemaakt van collectieve warmtelevering, betalen huurders de stookkosten via Patrimonium. Wij kopen de energie in bij de leverancier, die daarvoor de prijs bepaalt. De rekeningen die wij hebben ontvangen over januari 2019 hebben wij vergeleken met die van vorig jaar. Daaruit blijkt dat de tarieven met ongeveer 20% zijn gestegen. Bij hetzelfde verbruik als vorig jaar zullen de stookkosten dus 20% hoger zijn dan vorig jaar.

Verhoging voorschot stookkosten
Huurders die gebruik maken van collectieve warmtelevering betalen elke maand een voorschot voor de stookkosten. Dit voorschot is gebaseerd op de verwachte afrekening. Om te voorkomen dat huurders bij de afrekening over 2019 (wordt afgerekend in 2020) een vervelende financiële verrassing krijgen, hebben we de voorschotbedragen met 20% verhoogd. Deze verhoging gaat in vanaf 1 april 2019. Alle huurders die hiermee te maken krijgen, hebben hierover persoonlijk bericht ontvangen.

Via het formulier ‘aanpassen voorschot stookkosten’ kunnen huurders een verhoging of verlaging aanvragen van het voorschotbedrag aanvragen. In het document ‘Tarievenblad warmte Patrimonium Energie 2019’ wordt de opbouw van de energiekosten uitgelegd.

 

Deel deze pagina