Veenendalers tevreden over hun leefomgeving

Publicatiedatum: 31-03-2016

Voor de vijfde keer is in Veenendaal het leefbaarheidsonderzoek LEMON (de Leefbaarheidsmonitor) gehouden. Ditmaal niet alleen onder de huurders van Patrimonium woonservice en de Veenendaalse Woningstichting, maar ook onder woningeigenaren en huurders van particuliere huurwoningen in Veenendaal. Met een 7,8 als totaaloordeel geven de bewoners aan prettig te wonen in de gemeente Veenendaal.

Voor de vijfde keer is in Veenendaal het leefbaarheidsonderzoek LEMON (de Leefbaarheidsmonitor) gehouden. Ditmaal niet alleen onder de huurders van Patrimonium woonservice en de Veenendaalse Woningstichting, maar ook onder woningeigenaren en huurders van particuliere huurwoningen in Veenendaal. Gemeente Veenendaal is dit jaar voor het eerst mede-opdrachtgever van het onderzoek. Met een 7,8 als totaaloordeel geven de bewoners aan prettig te wonen in de gemeente Veenendaal.

Om te meten hoe men de leefbaarheid ervaart, zijn meer dan 13.000 enquêtes verzonden, waarvan er ruim 3000 zijn ingevuld. De vragen gingen in op vier leefbaarheidsthema’s: de fysieke woonomgeving, de sociale woonomgeving, ongenoegens en veiligheid. Daarnaast is gevraagd naar een totaaloordeel over de eigen buurt en de gemeente. Vanwege de uitbreiding van het onderzoek is geen 1-op-1 vergelijking mogelijk met de voorgaande metingen. Dit onderzoek is dan ook een zogenoemde nulmeting.

 

Totaaloordeel over wonen in Veenendaal
Met een 7,8 als totaaloordeel geven de bewoners aan prettig te wonen in de gemeente Veenendaal. Er zijn op dit aspect geen noemenswaardige verschillen zichtbaar tussen de beoordelingen van bewoners van een corporatie huurwoning en bewoners van een koopwoning of particuliere huurwoning. 

In alle buurten wordt het wonen in Veenendaal met een ruime voldoende beoordeeld. In Dragonder Zuid en ’t Hoorntje wordt het wonen in de gemeente Veenendaal gemiddeld met een 7,5 beoordeeld. Bewoners van de Dichtersbuurt en de buurt Petenbos geven de hoogste cijfers, respectievelijk een 8,1 en een 8,0. Uit de spreidingscijfers komt naar voren dat 67,5% van de bewoners het wonen in Veenendaal met een 8 of hoger beoordeelt. Slechts 2,3% van de bewoners geeft een 5 of lager.

 

Oordeel over de eigen buurt
Gemiddeld wordt het wonen in de eigen buurt beoordeeld met een 7,6. De beoordeling van eigenaar-bewoners en van huurders zijn ook op dit onderdeel vrijwel gelijk. De buurten in Veenendaal die het hoogst beoordeeld worden door de bewoners zijn de  Componistenbuurt (8,2), Dichtersbuurt (8,1), Petenbos (8,1), Salamander (8,3) en Spitsbergen (8,2).

Daarnaast zijn er acht buurten die lager dan gemiddeld, maar nog steeds met een ruime voldoende, beoordeeld zijn: Dragonder Zuid (6,8), Engelenburg (7,3), Franse gat (7,3), Koopcentrum (7,3), Molenbrug (7,1), Pioniersbuurt (7,3), Schrijverswijk (6,9) en ’t Hoorntje (7,3). 

 

Verder met de resultaten
Met de resultaten uit dit leefbaarheidsonderzoek hebben de deelnemende organisaties concrete informatie verworven op welke punten de leefbaarheid en veiligheid in Veenendaal verder kan worden verbeterd. Dit wordt gebruikt als input voor de activiteitenplannen en de jaarlijkse Prestatieafspraken tussen de gemeente Veenendaal, Patrimonium woonservice, de Veenendaalse Woningstichting en de huurdersverenigingen van de corporaties. 


Het rapport met de onderzoeksresultaten kunt u hier downloaden.  

Deel deze pagina