Vernieuwing Franse Gat komt op stoom

Publicatiedatum: 29-09-2021

De vernieuwing in het Franse Gat komt meer en meer op gang. Renovatie- en onderhoudsprojecten in deelplan Rand en Noord starten op. En voor deelplan Zuid is er nu een ondertekend sociaal statuut.

Renovatie- en onderhoudsprojecten

Ruim 77% van de bewoners van de Westersingel 61-91 II is akkoord met het voorstel voor het verbeteren en verduurzamen van de 48 appartementen in twee flats. Onderhoudsbedrijf elkĀ® begint half november met de werkzaamheden. De planning is dat deze in mei 2022 klaar zijn. In het noordelijke deel van de wijk starten drie aannemers eind september/begin oktober met het herstel en onderhoud van 160 van 508 woningen. Als alles goed verloopt zijn deze werkzaamheden nog dit jaar afgerond.

Sociaal statuut deelplan Zuid

Voor de huurders in het zuidelijke deel maakte Patrimonium samen met de klankbordgroep en de huurdersvereniging afspraken over de sloop en nieuwbouw in dit deel van de wijk. Deze afspraken liggen nu vast in het sociaal statuut dat woensdag 18 augustus door Jan van Beek en Chris Alberti, voorzitters van de huurdersvereniging en de klankbordgroep, en Trees van Haarst, directeur-bestuurder van Patrimonium, werd ondertekend. Het sociaal statuut biedt huurders in deelplan Zuid ondersteuning en zekerheid bij het vinden van een andere woning, de verhuizing en de kosten daarvan. En het biedt hen voorrang bij terugkeer naar nieuwbouw in deelplan Zuid. Voor de twintig huishoudens aan de Mr. Heemskerkstraat 26-64 treedt het statuut als eerste in werking.

Lees meer op: www.hetfransegatvernieuwt.nl.

Deel deze pagina