Waar willen we wonen

Publicatiedatum: 12-05-2015

De gemeenteraad besprak vorige maand de visie van de gemeente op het wonen in de toekomst. Belangrijk punt daarbij is hoeveel woningen zijn er nodig en van wat voor prijs en soort. De gemeenteraad bleek verdeeld over de vraag of er meer of minder sociale huurwoningen in de toekomst nodig zijn. Mede om die reden werd de door het college van Burgemeester en Wethouders opgestelde Woonvisie tot 2019 nog niet vastgesteld. 

Het college heeft nu een voorstel aan de raad gezonden om over die vraag een rapport op te gaan stellen. Dat wil ze doen met alle betrokken partijen samen. Patrimonium woonservice wil daar uiteraard graag aan meewerken. We beheren bijna één op de vijf woningen in Veenendaal en ook wij staan voor de vraag hoe “de Veenendaler” van de toekomst wil en kan wonen. Want wat is betaalbaar en welke regels gelden er vanuit de overheid?  Is de voorkeur een koopwoning, een sociale huur woning of een vrije sector huurwoning. Daarbij hoort uiteraard ook een prijskaartje van wat het wonen kost. Het college van B&W stelt aan de gemeenteraad voor om dat vraagstuk van de betaalbaarheid voor de korte termijn een integrale aanpak te willen bepalen.

Met deze twee belangrijke toevoegingen (het benodigde aantal woningen en de prijs- en kwaliteit ervan) heeft de Woonvisie van de gemeente aan kracht gewonnen. Daarmee is er nog meer grondslag om samen met alle partijen te werken aan een goed woon- en leefklimaat in de periode tot 2019 in Veenendaal. 

Deel deze pagina