Warmtetransitie: wat kan er in de toekomst veranderen voor warmte in uw woonhuis?

Publicatiedatum: 28-05-2021

 

In het klimaatverdrag van Parijs staat beschreven dat Europese landen willen voorkomen dat de aarde in 2050 meer dan 2 graden Celsius is opgewarmd. Om dat te bereiken zijn er maatregelen afgesproken, waaronder het duurzaam opwekken van warmte en daarmee de uitstoot van CO2 terug te dringen.

Op 19 mei publiceerde de gemeente Veenendaal in De Rijnpost over de Ontwerp-Transitievisie Warmte die op 24 juni ter besluitvorming aan de gemeenteraad wordt aangeboden. Op de website duurzaamveenendaal.nl leest u meer hierover.

Wat staat er in het plan?
In de Transitievisie Warmte wordt het pad naar een duurzame en toekomstbestendige warmtevoorziening uitgestippeld om bij te dragen aan CO2-reductie. Het doel daarbij is om tussen nu en 2050 het aardgas te vervangen door duurzame warmte. De insteek is om dat per buurt en stapsgewijs verder te onderzoeken en zo mogelijk uit te voeren. Voor deze haalbaarheidsonderzoeken geldt als uitgangspunt dat een nieuwe energievoorziening betaalbaar, duurzaam en betrouwbaar moet zijn.

Ook wordt in het document Transitievisie Warmte beschreven hoe inwoners van Veenendaal worden betrokken bij de plannen, het gaat daarbij om participatie.

Hoe is Patrimonium betrokken bij het plan?
Patrimonium is (samen met de Veenendaalse Woningstichting) actief betrokken geweest bij de samenstelling van de Transitievisie Warmte. Die samenwerking is goed en zal de komende jaren bij het maken van de uitvoeringsplannen worden voortgezet.

Wat gaat u als huurder merken?
Als u in een nieuwbouwwoning gaat wonen, dan zal er geen CV ketel meer aanwezig zijn in de woning. Deze zal zonder aardgas worden verwarmd en koken doet u ook elektrisch. Voor bestaande huurwoningen zal dit geleidelijk gaan veranderen. Naar verwachting zal voor de aangewezen wijken de komende jaren duidelijk worden of vóór 2030 van het aardgas zal worden afgekoppeld. De investeringskosten voor nieuwe installaties zijn voor rekening van Patrimonium. Huurprijzen veranderen niet, tenzij de woningen door de investeringen energiezuiniger worden, dan worden de lagere energiekosten gecompenseerd door een hogere huur, uitgangspunt blijft dat de woonlasten niet stijgen.

Hoe kunt u als huurder participeren?
Als er veranderingen op komst zijn voor uw woning, dan gaat Patrimonium daarover tijdig met u in gesprek . U heeft de mogelijkheid om de raadsvergadering van 24 juni live te volgen of achteraf  terug te kijken

Onder andere via onze website houden we u op de hoogte van ontwikkelingen. Heeft u vragen of opmerkingen, dan kunt u ons het beste digitaal bereiken via infopatrimoniumnl en ons klantportaal Mijn Patrimonium.

 

Deel deze pagina